6/5/14

La insubmissió és una decisió lliure i cadascú ha d’escollir la quantitat que pugui i vulgui assumir

FEM INSUBMISSIÓ FISCAL EN SUPORT A LA CIC AMB COOPFUNDING
VERSIÓ EN CASTELLÀ AL FINAL
Ja estem en plena campanya de la declaració de la renda sobre l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques). Com ja es va fer l’any passat, des de la Cooperativa Integral Catalana recolzem la campanya promoguda per les oficines de desobediència econòmica —sobre les quals també pots trobar més informació al web de Derecho de rebelión—, que promouen una insubmissió fiscal del 25% de la declaració.
Si vols fer insubmissió fiscal aquest 2014 i destinar els recursos que no vols pagar a l’Estat cap a projectes autogestionats que siguin útils per cobrir necessitats reals, a la Cooperativa Integral Catalana promovem la insubmissió fiscal i ens comprometem a gestionar aquests recursos pel be comú, seguint els nostres principis i els objectius definits en assemblea aquest curs.
Pots realitzar la teva aportació a la CIC en el marc d’aquesta campanya de Coopfunding.
Per fer-ho escull «col·labora ara», posa la quantitat lliure que correspongui a la teva acció desobedient i escull «Altres formes de pagament». Rebràs un correu, electrònic, en el qual hauràs de triar la 5a opció: transferència bancària a la campanya d’insubmissió fiscal.
A Catalunya pots demanar més informació a:
Oficina de Desobediència Econòmica de Barcelona
Aurea Social
Carrer de Sardenya, 263, Barcelona.
juridica@cooperativaintegral.cat
Dilluns i Dimecres de 17:00 a 20:00 h.
Divendres de 10:00 h a 14:00 h.
També pots trobar més informació al Manual de desobedienica económica, en la seva darrera edició de 2013.
En qualsevol cas, la insubmissió és una decisió lliure i cadascú ha d’escollir la quantitat que pugui i vulgui assumir.
VERSIÓN EN CASTELLANO_____________________________________

Ya estamos en plena campaña de la declaración de la renta sobre el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Como ya se hizo el año pasado, desde la Cooperativa Integral Catalana apoyamos la campaña promovida por las oficinas de desobediencia económica —sobre las que también puedes encontrar más información en la web de Derecho de rebelión—, que promueven una insumisión fiscal del 25% de la declaración.
Si quieres hacer insumisión fiscal este 2014 y destinar los recursos que no quieres pagar al Estado hacia proyectos autogestionados que sean útiles para cubrir necesidades reales, en la Cooperativa Integral Catalana promovemos la insumisión fiscal y nos comprometemos a gestionar estos recursos para el bien común, siguiendo nuestros principios y objetivos definidos asambleariamente para este curso.
Puedes realizar tu aportación a la CIC en el marco de esta campaña de Coopfunding.
Para ello escoge «colabora ahora», pon la cantidad libre que corresponda a tu acción desobediente y escoge «Otras formas de pago». Recibirás un correo electrónico en el que deberás ir a la 5ª opción: transferencia bancaria a la campaña de insumisión fiscal .
En Catalunya puedes pedir más información en:
Oficina de Desobediencia Económica de Barcelona
Aurea Social
Calle de Sardenya, 263, Barcelona.
juridica@cooperativaintegral.cat
Lunes y Miércoles de 17:00 h a 20:00 h.
Viernes de 10:00 h a 14:00 h.
También, puedes encontrar más información en el Manual de desobedienica económica, en su última edición de 2013.

En cualquier caso, la insumisión es una decisión libre y cada uno debe elegir la cantidad que pueda y quiera asumir.

No hay comentarios: