23/5/12

Si vull ser feliç, potser que escolti la meva ànima


CONVERSES AMB L'ÀNIMA
Reflexions del Camí de la Vida
(Versión en castellano al final)

Abans d'anar a dormir li vaig preguntar a la meva ànima que era el que volia que fes, que esperava de "mi" i llavors va ser quan em vaig adonar que "jo" i la meva ànima érem la mateixa cosa, la única cosa… per que, qui era el que feia la pregunta?

Em vaig quedar un moment desconcertat per que tot i que som la mateixa cosa, el jo (la ment conscient) sembla que funcioni apart. Potser és com el reflex de l'ànima en un mirall, la part "existencial", la que està immersa en aquesta realitat experimental, la part que té el manament de viure per compte de l'ànima…

Ens pot servir el vell exemple del cotxe i el conductor. El cotxe és la nostra naturalesa física, mental i emocional. El conductor és l'ànima que li dóna vida, el posa en marxa, el guia… servint-se dels elements materials que el conformen. La ment el GPS, el cor el motor, el cos la carrosseria.

Però no em vull distreure en detalls. El que m'interessa, el que l'interessa a la meva ment conscient és contactar amb la meva ànima -la veritable essència que soc- per esbrinar què és el que haig de fer, què és el que vull fer, què és el que m'agrada: el què li agrada a la meva ànima!


En el llibre "Tenir cura de l'ànima" es parla de tot això que m'estic plantejant. Recordo vagament allò de que l'ànima es comunica amb la ment conscient a través del cos, per mitjà de les sensacions i la intuïció. I que aquesta comunicació es va tornant cada cop més forta fins que li fem cas: L'ànima sap el que vol i ens ho fa saber!

Però, què entenem per ànima? Podríem anomenar-la també l' esperit, l'energia vital que ens dóna suport, la força que ens "anima", que ens manté vius. Ben cert que, quan aquesta energia afluixa la seva intensitat vital, ens sentim "desanimats". Quan l' energia se´n va, el cotxe es para, el cos -la carrosseria- mor.

Així doncs, aclarides les coses, qui mana en nosaltres el cotxe o el conductor? El jo o la nostra ànima?A qui hem d'escoltar? A qui hem de satisfer? De qui ens hem de refiar?

Si vull ser feliç, potser que escolti la meva ànima. Ningú com ella sap el que més em convé per que ella soc jo i el que ella em demana és el que "jo" vull, així de simple o al menys aquesta és la meva conclusió.

Deixem que sigui l'ànima "el conductor" la que meni els nostres passos. Deixem el jo, "el cotxe" en les millors mans que pot estar… en les úniques mans que pot estar!
Siguin quines siguin les nostres creences la realitat és la que és i paga la pena ajustar-nos-hi. Per molt estrany que se´ns faci, en podem fer la prova i gaudir dels resultats.
Joan Martí


________________________________________________________
CONVERSACIONES CON EL ALMA

Antes de acostarme le pregunté a mi alma que era lo que quería que hiciese, que esperaba de "mi" y entonces fue cuando me di cuenta que "yo" y mi alma éramos la misma cosa, la única cosa… por que, ¿quien era el que hacía la pregunta?

Me quedé un momento desconcertado por que, a pesar de ser la misma cosa, el yo (la mente consciente) parece que funciona aparte. Quizá es como el reflejo del alma en un espejo, la parte "existencial", la que está inmersa en esta realidad experimental, la parte que tiene el mandato de vivir por cuenta del alma…

Nos puede servir el viejo ejemplo del coche y el conductor. El coche es nuestra naturaleza física, mental y emocional. El conductor es el alma que le da vida, que lo pone en marcha, que lo conduce… sirviéndose de los elementos materiales que lo componen. La mente el GPS, el corazón el motor, el cuerpo la carrocería.

Pero no quiero distraerme con detalles. Lo que me interesa, lo que le interesa a mi mente consciente es contactar con mi alma -la verdadera esencia de lo que soy- para averiguar qué es lo que he de hacer, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me gusta: lo que le gusta a mi alma!

En el libro "Cuidado del alma" se habla sobre esto que me estoy planteando. Recuerdo vagamente aquello de que el alma se comunica con la mente consciente a través del cuerpo mediante las sensaciones y la intuición. Esta comunicación va volviéndose más y más intensa hasta que la atendemos: El alma sabe lo que quiere y nos lo hace saber!

Pero, ¿qué entendemos por alma? Podríamos llamarla también el espíritu, la energía vital que nos sustenta, la fuerza que nos "anima", que nos mantiene vivos. Pues es cierto que cuando esta energía disminuye su intensidad, nos sentimos "desanimados". Cuando la energía se va, el coche se para, el cuerpo -la carrocería- muere.

Así pues, aclaradas las cosas, ¿quién manda en nosotros el coche o el conductor? ¿El yo o nuestra alma? ¿A quién hemos de escuchar? ¿A quién hemos de satisfacer? ¿De quién nos hemos de fiar?

Si quiero ser feliz, quizá mejor que escuche a mi alma. Nadie como ella sabe lo que más me conviene por que ella soy yo y lo que ella me pide es lo que "yo" quiero, así de simple o al menos ésta es mi conclusión.

Dejemos que sea el alma -el conductor- la que conduzca nuestros pasos. Dejemos el "yo" -el coche- en las mejores manos que puede estar… en las únicas manos que puede estar!
Sean cuales sean nuestras creencias, la realidad es la que es y merece la pena ceñirnos a ella. Por muy extraño que nos parezca, podemos probarlo y disfrutar de los resultados.

Joan Martí

No hay comentarios: