26/9/14

Ens han anorreat, enterbolit i manipulat fent-nos creure que som dèbils, sense parar esment en la nostra gran capacitat en tots els sentits.

L’IMPORTANT DE FER-SE PREGUNTES

S’acostuma a reconèixer com a transcendentals les preguntes clàssiques de: 
Qui som? De on venim? A on anem?
Potser però caldria preguntar-nos ON SOM?
Si més no, és una pregunta més propera i per això ens pot permetre trobar-li una resposta que ens serveixi pel nostre dia a dia tot i que al darrere d’ella encara n’hi ha una altra que també és força recorrent: QUÈ HEM VINGUT A FER AQUÍ?

Però no ens apartem de la qüestió. ON SOM? no és tampoc una pregunta fàcil encara que ho sembli a primera vista. Té trampa, com aquella del Qui som? per que la realitat que ens envolta -la que percebem amb els cinc sentits-  és enganyosa i ens deixa a mig camí de la resposta completa.

És evident que som en un món físic però tan l’entrada en ell com la sortida són un misteri (naixement i mort) i el temps que hi som -la vida- n’és el misteri més gran doncs tot aquest “aparell miraculós” que suposa un ésser humà, amb la seva càrrega de potencialitats creatives, emocionals, sentimentals, espirituals... sembla excessiu per a un trànsit vital tan limitat i a voltes anodí.


Sense haver d’acudir a discursos metafísics, estarem d’acord que hi ha d’haver quelcom més que el que veiem per a justificar les immenses capacitats d’un ésser humà. És com la història de l’elefant que, tot i la seva enorme força, no es mou del lloc on el tenen fermat amb una cordeta de res, per que hi ha estat sempre des de petit i li sembla que no se’n pot deslligar.

Ens han anorreat, enterbolit i manipulat fent-nos creure que som dèbils, que hem de recórrer als experts, als sacerdots, als científics, als qui detenen el poder, per a que ens solucionin la vida i així quedem a mercè de la voluntat d’altres sense parar esment en la nostra gran capacitat en tots els sentits.

Tornem al principi, ON SOM? Al primer cop d’ull podríem dir que som en una granja on ens pasturen, ens exprimeixen, ens esquilen i ens liquiden quan ja no servim.

I, doncs, per què no en sortim d’aquest tancat? Ves, per que és l’únic que coneixem. A fora no sabem que hi ha: Ay allò de val més boig conegut que savi per conèixer !!

De veritat ens pensem que a la vida hi hem vingut només per a això?
En tots els temps n’hi han hagut que han saltat la tanca i han anat a la cerca d’experiències gratificants, molts s’han arriscat i HAN VISCUT !

Per què no fer-ho tots nosaltres? Quants més siguem a sortir de la rutina i la inèrcia, més fàcil se’ns farà assolir la possibilitat de gaudis impensables.

Què esperem?

J.M. -  El Camí de la Vida
4.09.2014 
__________________________________________________________

LO IMPORTANTE DE HACERSE PREGUNTAS

Se suele reconocer como trascendentales las preguntas clásicas de: 
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
Pero quizás habría que preguntarnos DÓNDE ESTAMOS?
Por lo menos, es una pregunta más cercana y por eso nos puede permitir encontrar una respuesta que nos sirva para nuestro día a día aunque detrás de ella aún hay otra que también es bastante recurrente: ¿QUÉ HEMOS VENIDO A HACER AQUÍ?

Pero no nos apartemos de la cuestión. ¿Donde estamos? no es tampoco una pregunta fácil aunque lo parezca a primera vista. Tiene trampa, como aquella del ¿Quienes somos? porque la realidad que nos rodea -la que percibimos con los cinco sentidos- es engañosa y nos deja a medio camino de la respuesta completa.

Es evidente que estamos en un mundo físico pero tanto la entrada en él como la salida son un misterio (nacimiento y muerte) y el tiempo que estamos en él  -la vida- es el misterio más grande pues todo este "aparato milagroso" que supone un ser humano, con su carga de potencialidades creativas, emocionales, sentimentales, espirituales ... parece excesivo para un tránsito vital tan limitado y a veces anodino.

Sin tener que acudir a discursos metafísicos, estaremos de acuerdo en que debe haber algo más que lo que vemos para justificar las inmensas capacidades de un ser humano. Es como la historia del elefante que, a pesar de su enorme fuerza, no se mueve del lugar donde lo tienen atado con una cuerdecilla de nada, por que ha estado así siempre desde pequeño y le parece que no se puede desatar.

Nos han aniquilado, enturbiado y manipulado haciéndonos creer que somos débiles, que tenemos que recurrir a los expertos, a los sacerdotes, a los científicos, a los que detentan el poder, para que nos solucionen la vida y así quedamos a merced de la voluntad de otros sin prestar atención a nuestra gran capacidad en todos los sentidos.

Volvemos al principio, ¿DONDE ESTAMOS? Al primer vistazo podríamos decir que estamos en una granja donde nos apacientan, nos exprimen, nos trasquilan y nos liquidan cuando ya no servimos.

Y, entonces, ¿por qué no salimos de este cercado? Mira, por que es el único que conocemos. Afuera no sabemos que hay: Ay aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer !!

¿De verdad creemos que a la vida hemos venido sólo para eso?
En todos los tiempos han habido que han saltado la valla y han ido a la búsqueda de experiencias gratificantes, muchos se han arriesgado y HAN VIVIDO!

¿Por qué no hacerlo todos nosotros? Cuantos más seamos a salir de la rutina y la inercia, más fácil se nos hará alcanzar la posibilidad de goces impensables.


¿Qué esperamos?

No hay comentarios: