11/8/14

Per a fer front al xantatge emocional i al maltracte psicològic. Allò de: “si no t’agrada, ja saps on tens la porta”

PETITA GUIA D’AUTODEFENSA LABORAL

DESCARGA LIBRO

(Versión en castellano al final)


PETITA GUIA D’AUTODEFENSA LABORAL PER A PRECÀRIES (ÍNDEX)
- El per què d’aquesta Petita Guia d’Autodefensa Laboral.
- M’han fet un contracte temporal, com sé si és correcte?
-
Treballo en negre, sense cap contracte. Puc protestar?
-
Treballo més hores i fent una feina diferent de la que consta en el meu contracte. Ho puc denunciar?
-
Treballo sense papers. Tinc drets laborals?
-
Què és un Conveni Col·lectiu? Quin se m’aplica?
-
M’han acomiadat, què puc fer?
-
Vull organitzar-me per a defensar-me a la feina, què haig de fer?
-
Conclusions: Només organitzats (també a la feina) podrem plantar cara a la precarietat

EL PER QUÈ D’AQUESTA PETITA GUIA D’AUTODEFENSA LABORAL
Aquest document ha estat confegit amb la intenció de ser una eina útil per a l’organització de base i per a la lluita dels treballadors i les treballadores, destinat especialment a aquelles que prestem els nostres serveis laborals en condicions més precàries, és a dir, en realitat, a aquelles persones que actualment constituïm la majoria de la classe treballadora al nostre país. Amb aquesta petita guia volem que pugueu tenir a mà alguns recursos que us permetin orientar-vos a l’hora de defensar els vostres drets i el de les vostres companyes de feina.
Òbviament, aquestes pàgines no us solucionaran tots els problemes amb els quals haureu de bregar a la feina, però sí que us aportaran una mica de llum en aspectes que potser desconeixeu, i que us poden ser d’utilitat a l’hora de fer front a les arbitrarietats de l’empresa. Ras i curt: L’objectiu és que tingueu algunes pautes clares per a no anar venuts davant l’empresari. Nosaltres molt sovint cometem l’error de no conèixer prou bé els nostres drets, ni els límits on podem situar la ratlla que els nostres caps no poden traspassar. Ells, en canvi, se les saben totes, fan un ús extensiu quan els convé del xantatge emocional i del maltracte psicològic i, a més, tenen sempre a l’abast de la mà l’arma definitiva: El recurs a l’acomiadament o a la no renovació del contracte (allò desi no t’agrada, ja saps on tens la porta”). Volem que aquestes pàgines us puguin servir per a equilibrar aquesta situació, tot fent-vos conscients que hi ha vies segures per a plantar cara, més de les que potser us imagineu, i que hom pot, si les aprofita, doblegar la voluntat de l’empresari.

Si bé és cert que les reformes laborals que s’han anat aprovant durant les últimes dècades han anat configurant un marc de relacions laborals cada cop més desregulat i amb una legislació que ens ofereix cada cop menys garanties, és important estar assabentada d’algunes de les armes que encara ens ofereix la legalitat per a plantar cara al poder dels patrons. És per això que aquesta guia posa l’èmfasi, en alguns dels seus apartats, en explicar elements de caràcter jurídic que és important conèixer (què són els convenis col·lectius, la Inspecció de Treball, quins tipus d’acomiadament hi ha, etc). Però no ens enganyem. Més enllà de les garanties, cada cop més minses, que ens ofereix la legislació, defensar els nostres drets a la feina és, bàsicament, una qüestió d’actitud. I en relació a aquest particular, cal tenir sempre en compte un seguit de punts:
- La feina forma part de la vida. No s’hi val dissociar mentalment el temps que passem al curro del temps que passem a fora, com si una cosa i altra no tinguessin res a veure. Aquest és un mecanisme psicològic que convé evitar. Molt sovint ens trobem companyes precàries amb una gran activitat militant fora de la feina (per exemple, en moviments socials, assemblees de barri, etc), però que tenen, en canvi, un comportament absolutament submís dins d’aquesta, i només cerquenno complicar-se la vidadurant la seva jornada laboral. Hem de tenir clar, però, que la feina és també un camp de batalla, tant o més important que qualsevol altre, ja que té una influència molt directa sobre la majoria dels aspectes de la nostra vida quotidiana. Canviar la societat en la qual vivim també implica canviar les relacions laborals (que determinen els nostres horaris, els nostres ingressos, les nostres possibilitats d’oci i consum…) No podem ser actius al barri, al centre social, a l’ateneu, a les lluites al carrer, i desactivar-nos un cop creuem la porta del centre de treball. Això és una anomalia, i és contraproduent per a nosaltres i per a les companyes amb qui compartim espai a la feina.
- A la feina no s’hi val fer l’orni. De fet, això és que li interessa a l’empresari, que totes les treballadores vagin a la seva, i ningú no es preocupi pel que li passa a les altres. Cal relacionar-se amb els companys, parlar-hi (i no només de futbol, ni de si el cafè de la màquina és bo o dolent), prendre-hi confiança. La majoria de les empreses tendeixen a crear múltiples barreres psicològiques en la ment de les seves treballadores, barreres que cal trencar. Cal interessar-se per les condicions de treball d’aquelles que curren amb nosaltres, per la feina que fan, si estan a gust o no, si tenen els mateixos problemes que tu o en tenen uns altres, si a la seva nòmina els consta una altra categoria laboral diferent a la teva, malgrat que feu la mateixa feina… Només teixint vincles de solidaritat mútua, de comunicació horitzontal entre vosaltres, trencant les línies de jerarquia que us imposarà l’empresa, és com podreu articular respostes de caràcter COL·LECTIU. I la solució al teu problema (que més sovint del que penses serà un problema compartit amb molta altra gent) passa la immensa majoria de vegades per això, per donar-hi una resposta col·lectiva, entre totes, no pas per buscar-se la vida individualment.
- Cal mirar més enllà de la teva màquina o del monitor del teu ordinador. L’organització del treball en moltes empreses ens atomitza, ens aïlla i fa que tinguem una visió parcial de com funciona tot plegat. Això ens fa més febles. És bo adquirir una visió global, que no es limiti exclusivament a les tasques que tens assignades. Fixa’t bé com funciona l’empresa, en conjunt, quina és la seva estructura, els noms dels responsables… Interessa’t per com s’organitza el treball, el teu i el dels companys, quins departaments hi ha, quins torns, quines línies jeràrquiques… I si pots, fes-te esquemes de tot plegat, et podran ser molt útils. El coneixement és poder, l’empresari ho sap prou bé. Hem de tenir-ho també nosaltres en compte i evitar viure en la inòpia i en la ignorància de tot allò que ens envolta en el nostre entorn laboral.
- L’empresari no és el nostre amic, ni tampoc ho són els nostres caps directes, encara que puguem tenirbon rotlloamb ells a nivell personal. Hem de tenir clar que els interessos de l’empresa no són els nostres, i no ser ingenus pel que fa aquest particular. Potser el teu cap és un paio simpàtic, potser sou del mateix equip de futbol, potser us agrada el mateix tipus de música. Però no t’equivoquis, si te la pot fotre te la fotrà, si ha de triar entre la seva conveniència (o la de l’empresa) i la teva (o la de la gent que treballa amb tu), no ho dubtarà ni un sol moment. I no et deixis menjar l’olla amb coses com arael que és bo per a l’empresa és bo per a les treballadores, perquè no és cert. No et deixis enganyar i sigues murri, molt murri, perquè ells se les saben totes, i nosaltres hem d’actuar en conseqüència.
M’HAN FET UN CONTRACTE TEMPORAL, COM SÉ SI ÉS CORRECTE?
La gran majoria dels contractes temporals que es fan són en frau de llei, i poden ser convertits en contractes indefinits. Mitjançant l’acció individual i/o col·lectiva es poden transformar els treballadors temporals en indefinits, i fins i tot es pot denunciar el contracte temporal il·legal una vegada acomiadat.
Segons dades de la Inspecció de Treball, prop del 95% dels contractes temporals que se signen a l’Estat espanyol són en frau de llei, és a dir, no haurien de ser temporals sinó indefinits. Sembla increïble, i la realitat ho desmenteix cada dia, però la llei determina que el contractenormalés (hauria de ser) l’indefinit, i només en casos molt concrets l’empresa pot fer ús dels contractes temporals. Això és el que diu la llei, però aquesta es veu desmentida per la pràctica diària de les empreses. En teoria, el contractes temporals només es poden realitzar si tenen una causa justificada, més concretament, alguna de les següents:
- Hi ha d’haver una obra o servei delimitat, i en cap cas aquest pot tenir a veure amb les tasques habituals de l’empresa, ni poden ser tasques sense identitat diferenciada de la que realitzen els treballadors fixes de la mateixa.
- Hi ha d’haver unacircumstància de la producció, que s’ha definit com una situació excepcional, ocasional i transitòria en la qual l’empresa necessita treballadors per a un termini curt de temps. I el contracte ha de determinar clarament quina és aquesta circumstància que ha motivat la temporalitat.
- Has d’estar substituint un altre treballador o treballadora (que estigui en situació de baixa, maternitat, etc). En aquest cas el contracte ha de determinar el nom del treballador o treballadora substituïda, el lloc de treball i les causes de la substitució.
La realitat, però, és que les empreses fan un abús il·legal, en la immensa majoria dels casos, dels contractes temporals, simplement per a evitar els contractes indefinits. És més que comú que els contractes temporals ni tan sols intentin dissimular la seva il·legalitat, afirmant que l’obra i servei és la campanya de nadal (en un contracte a l’agost), o que la circumstància de la producció és la feina pròpia de l’empresa. Estem davant d’una estafa legal a gran escala, que només es manté gràcies a la nostra pròpia passivitat, la de la majoria de les treballadores, davant d’aquesta. Per tant, la immensa majoria de treballadores i treballadors temporals haurien de ser indefinits, i si lluitem, en aquest cas la legalitat ens empara.
Per a posar en evidència aquesta estafa legal, posa’t en contacte amb la CGT per tal de denunciar els contractes temporals realitzats en frau de llei a la Inspecció de Treball o als Jutjats, però és millor, per a evitar-te represàlies, que primer hagis creat una Secció Sindical a l’empresa, com expliquem més endavant. La denúncia la pot portar a terme individualment cada treballadora o treballador (mentre està treballant o bé un cop acomiadada), o es pot fer també de forma col·lectiva, a través de la Secció Sindical.
Consells Pràctics
- Conserva totes les proves que demostrin que estàs fent feines diferents de les que consten al contracte temporal: fotos, albaranstot allò que passi per les teves mans i que et pugui servir com a prova davant d’un jutge.
-
Una vegada creada la Secció Sindical, demaneu a l’empresa tots els contractes, i reclameu que els temporals il·legals passin a ser indefinits. Advertiu-los que si no ho fan anireu a la Inspecció de Treball o bé emprendreu accions legals contra l’empresa per aquest motiu.
TREBALLO EN NEGRE, SENSE CAP CONTRACTE. PUC PROTESTAR?
El fet de treballar sense cap contracte escrit, i sense alta a la Seguretat Social per part de l’empresari, no fa desaparèixer cap dret laboral. Tens possibilitats de denunciar-ho i guanyar.
A pesar d’existir només uncontracte verbal, tenim tots els drets laborals intactes, amb l’únic inconvenient que l’empleat o empleada ha deprovar” (demostrar) l’existència de la relació laboral, a més de quin és el període de prestació de serveis i quantes hores treballa al dia o a la setmana. Per tant, primerament, és molt més fàcil denunciar aquesta situació mentre s’està treballant, que no pas fer-ho una vegada has estat acomiadat o acomiada. Si estàs treballant en negre posa’t en contacte amb la CGT, per a denunciar aquest fet a la Inspecció de Treball i interposar les accions legals corresponents. No hi ha prova més bona de la relació laboralen negreque fer que l’Inspector de Treball es personi al teu lloc de treball i et trobi treballant sense contracte ni alta a la Seguretat Social.
Els beneficis del fet que es reconegui legalment la teva relació laboralen negresón molts: pots augmentar el salari, reclamar els salaris pagats incorrectament d’un any d’endarreriment, cotitzar a l’atur per tot el període treballat i fins i tot mantenir-te en el lloc de treball, doncs qualsevol acomiadament o sanció a un treballador per haver reclamat els seus drets és nul, amb dret a retornar al lloc de treball, si vols. Si ja has estat acomiadat, recorda que tens només 20 dies des de la extinció de la relació laboral per a demandar el cap o l’empresa. Hauràs d’anar a judici, on podràs reclamar els salaris inferiors al correcte del darrer any, la indemnització corresponent i l’atur.
La forma de provar una relació laboral verbal és per qualsevol mitjà que faci tenir el convenciment al jutge que has treballat per a aquella empresa o persona. Les formes més comunes són les gravacions de converses amb el cap (aquestes són LEGALS sempre i quan la persona que les graviés a dir, TUparticipi directament de la conversa), fotos, albarans, missatges SMS, o qualsevol altre mitjà que se t’acudeixi. Sigues murri! És important recordar que s’ha de provar tant la relació laboral, com també l’antiguitat a la feina i l’horari concret de la jornada laboral, i per tant les proves han de demostrar tots aquests fets. Com més mitjans de prova puguis reunir, millor.
Consells pràctics
- És molt més fàcil denunciar-ho mentre s’està treballant que quan ja t’han acomiadat. No esperis que et facin fora de la feina per a activar-te.
-
Guarda fotos, missatges SMS o qualsevol document que demostri la relació laboral, així com també el temps que portes treballant a l’empresa.
-
Grava les converses amb el teu cap o amb l’empresari sense que ell ho sàpiga, sobretot aquelles on et digui els horaris d’entrada i sortida de la feina, o les dates en què et dóna les vacances. Pots fer-ho discretament amb un smartphone, per exemple, sense que ningú no se n’adoni.
-
Truca per telèfon el teu cap i grava la conversa conduint aquesta a parlar sobre el temps que portes treballant sense contracte. Procura que no sospiti que l’estàs enregistrant.
-
Si l’empresa et dóna el salari en mà dins d’un sobre, ingressa’l el mateix dia en el teu compte corrent a través del caixer més proper a la feina, posant com a conceptesalari.
TREBALLO MÉS HORES I FENT UNA FEINA DIFERENT DE LA QUE CONSTA EN EL MEU CONTRACTE. HO PUC DENUNCIAR?
Molt sovint la realitat laboral que vivim no és fidel a allò que disposa el nostre contracte. El teu contracte diu que treballes 10 hores setmanals i en realitat en fas el doble? Portes la comptabilitat de l’empresa però a la teva nòmina diu que ets ajudant de cambrer? Doncs contra aquesta actuació empresarial també pots actuar.
En aquestes ocasions pots reclamar judicialment perquè en el teu contracte figuri la classificació professional que et correspon d’acord amb les funcions que realment desenvolupes, si és que des d’un principi has fet funcions diferents a les que figuren al contracte. Per tant, no perdis ni un segon i ves al sindicat a informar-te, perquè pots reclamar! Pensa que també pots reclamar les diferències salarials entre la classificació que figura al teu contracte i la que realment correspon a la feina que fas.
Pel que fa a les hores que treballes de més: Si diàriament realitzes més hores de les que fixa el contracte i cada dia són les mateixes, pots reclamar judicialment per a que es reconegui la teva jornada de treball real. Ara bé, si la qüestió és que sovint treballes més hores durant la setmana de les que toquen, aquestes s’han de considerar hores extres, i pots reclamar el seu pagament per via judicial.
Consells pràctics
- Busca testimonis. Procura que sigui gent de confiança, disposada, si calgués, a declarar a favor teu davant d’un jutge. Mira de no perdre el contacte amb els companys que ja no treballin a l’empresa, potser et podran fer un cop de mà més endavant.
-
En el cas que puguis fer-ho, fitxa a l’inici i al final de la jornada, o cerca maneres per a que quedi un registre de les hores que entres a la feina i surts d’aquesta.
-
Guarda correus electrònics on el cap o l’empresari t’encomani les tasques a realitzar.
- Grava les converses amb el teu cap sense que ell ho sàpiga, sobretot aquelles referents a la jornada i a les tasques a fer. Pots fer-ho discretament amb un smartphone, per exemple, sense que ningú no se n’adoni.
TREBALLO SENSE PAPERS. TINC DRETS LABORALS?
No tens papers, però no deixes de ser un treballador amb drets! No ets un esclau!
Malgrat estiguis en una situació administrativa irregular i treballis sense papers (permís de residència i treball), com a treballador tens els mateixos drets laborals que qualsevol treballador amb papers. En tot cas, si l’empresari t’ocupa i no tens papers, qui podrà ser sancionat serà ell i no tu. El més normal és que l’empresari s’aprofiti de la teva situació de vulnerabilitat i t’amenaci d’anar a la policia si intentes reclamar els teus drets. És important que denunciïs la teva situació a la Inspecció de Treball mentre duri la relació laboral i que reclamis judicialment el reconeixement d’aquesta. Si un cop has denunciat l’empresari t’acomiada, l’acomiadament podrà ser declarat nul.
Pensa que val més que reclamis el reconeixement de la relació laboral mentre encara estiguis treballant, si proves de fer-ho un cop acomiadat, serà molt més difícil demostrar-la.
Consells pràctics
- Busca testimonis. Procura que sigui gent de confiança.
-
Guarda correus electrònics del teu cap o empresari amb els quals puguis demostrar l’existència de la relació laboral.
-
Grava les converses amb el teu cap sense que ell ho sàpiga, sobretot aquelles on quedi clar que estàs treballant per a ell i que vols que et faci un contracte i et doni d’alta a la Seguretat Social. Pots fer-ho discretament amb un smartphone, per exemple, sense que ningú no se n’adoni.
-
Denuncia davant la Inspecció de Treball la teva situació.
QUÈ ÉS UN CONVENI COL·LECTIU? QUIN SE M’APLICA?
Un conveni col·lectiu és un acord escrit entre els representants dels empresaris (la patronal) i els representants dels treballadors. El conveni regula qüestions relatives a les condicions de treball i ocupació, i aquelles altres matèries que puguin afectar les parts que el signen. És el marc legal que regula les nostres relacions amb l’empresa, en el qual s’estableixen els nostres drets i obligacions com a treballadores i treballadors.
Normalment al conveni hi trobarem aspectes tan importants com la retribució (el salari base, les pagues extraordinàries, els complements salarials), les categories professionals, la regulació de les vacances i els permisos, les classes de contractes a realitzar, la regulació de les sancions aplicables als treballadors, etc. El teu contracte no podrà ser mai més perjudicial per a tu que el conveni que se t’hagi d’aplicar. En cap cas se’t poden imposar, mitjançant contracte, unes condicions laborals inferiors a les que estableixi el conveni al qual estigui acollida l’empresa. En el teu contracte de treball haurà de figurar sempre el conveni aplicable a la relació laboral, però COMPTE perquè no sempre l’empresa posa el conveni correcte, i normalment, quan no ho fa, no és precisament per a augmentar els teus drets!
El conveni que se t’aplicarà en cas que l’empresa on treballis en tingui un de propi, serà el conveni d’empresa. I en cas que l’empresa no en tingui, serà el conveni del sector o subsector que reguli la matèria (per exemple, el conveni del Metall, o el de Químiques, Oficines i Despatxos, Hostaleria, etc,…) De la mateixa manera, el conveni pot circumscriure’s a una àrea geogràfica determinada, és a dir, pot ser d’àmbit local, provincial, interprovincial, autonòmic o estatal. Si l’empresa té un conveni propi, aquest conveni d’empresa serà prioritari respecte la resta de convenis d’àmbit superior que regulin sobre la mateixa matèria, això vol dir que sempre s’aplicarà el conveni d’empresa per davant de la resta. Aquest, a més, ha de comptar amb més drets que els que s’estableixen als convenis d’àmbit superior.
Fixa’t que el concepte és fàcil: Els teus drets mínims estan establerts en una llei anomenadaEstatut dels Treballadors” (la pots trobar fàcilment googlejant per Internet), i cap conveni o contracte pot tenir condicions pitjors que les que s’estableixen en aquesta. Els convenis de sector milloren les condicions de l’Estatut dels Treballadors. Finalment poden haver-hi convenis locals o d’empresa que millorin encara més els convenis de sector.
Sempre és bo tenir el conveni a mà per saber què hi diu i tenir clar si l’empresa t’està vulnerant drets que tens reconeguts en aquest. Pensa que un conveni col·lectiu té rang de llei, o sigui que l’empresa està legalment obligada a complir tot el que s’estableix en el conveni que se t’aplica. Si no saps com trobar el teu conveni, passa’t pel local de la CGT més proper al teu domicili i demana als companys si te’n poden fer una còpia. També pots mirar de trobar-lo amb aquest cercador: http://bit.ly/1kXfyLK
M’HAN ACOMIADAT, QUÈ PUC FER?
Sobretot, no signis ABSOLUTAMENT RES sense parlar abans amb el sindicat! Si no estàs d’acord amb l’acomiadament i amb la documentació que et posen al davant, però et veus obligada a signar-la, fes-ho constar en qualsevol paper que signis, tot posant, per exemple,NO CONFORMEal costat de la teva signatura. Posa també la data, per a que consti quin dia ho has signat.
Fer-ho així et serà molt útil després a l’hora de reclamar. No fer-ho així et pot suposar veure’t al carrer amb una mà al darrere i una altra al davant, i sense possibilitats de reclamar res a l’empresa que t’ha fotut fora. Recorda també que tens 20 dies hàbils per a reclamar judicialment en cas d’acomiadament. No t’adormis o et quedaràs sense res.
Cal tenir en compte que les darreres reformes laborals han rebaixat considerablement les indemnitzacions per acomiadament. Per tant, en el nou context jurídic hem d’apostar encara més per reclamar els acomiadaments com a nuls. Si aconsegueixes que un jutge declari nul el teu acomiadament, això et donarà dret al reingrés a l’empresa, a més dels salaris de tramitació (és a dir, tot el que hauries percebut durant el període de temps transcorregut entre l’acomiadament i la sentència judicial).
Us fem un petit resum de cadascun dels tipus d’acomiadament amb els quals us podeu trobar:
- Sanció: Es dóna quan l’empresari aplica la màxima sanció al treballador o treballadora, per un suposatincompliment greu i culpable, que normalment pot ser la desobediència a un superior, les ofenses o les faltes repetides, entre moltes altres contemplades a la llei. Aquest acomiadament dóna dret a l’atur, però no a CAP INDEMNITZACIÓ, fet pel qual és recomanable posar-te en contacte amb la CGT per a impugnar-lo abans no hagin passat 20 dies laborables.
- Objectiu: És aquell que dóna dret a l’empresari a acomiadar-te amb el mínim legal d’indemnització, 20 dies per any treballat, amb un topall màxim d’una anualitat. Les causes contemplades per la llei poden ser diverses, com la necessitatd’amortitzarel teu lloc de treball o laineptitud sobrevinguda, entre d’altres. Novament és recomanable posar-te en contacte amb la CGT per a impugnar-lo abans de dies 20 laborables
- Improcedent: És quan t’acomiaden sense cap raó legal, indemnitzant-se amb el màxim legal, que actualment és de 33 dies per any treballat.
- Nul: És quan t’acomiaden vulnerant algun dels teus drets fonamentals, o per  causes de discriminació prohibides a la llei. Serien exemples d’aquest tipus els acomiadaments realitzats per motius discriminatoris: Pel color de la teva pell, per raó de gènere o ideologia política o per realitzar activitat sindical, etc. També serà nul l’acomiadament en aquells casos en què estiguis embarassada, o quan el teu contracte de treball estigui en suspens per maternitat, risc durant l’embaràs, adopció o acolliment, paternitat o malalties causades per l’embaràs o també en els casos que hagis demanat un permís, ja sigui per lactància de fill menor de nou mesos, per naixement de fill prematur o per càrregues familiars degudes a la guarda legal de menors de 8 anys o discapacitats, o per interessar una excedència per cura de fills. També és nul l’acomiadament de treballadores víctimes de violència de gènere per l’exercici dels drets de reducció o reordenació del seu temps de treball, de mobilitat geogràfica, de canvi de centre de treball o de suspensió de la relació laboral. Si t’acomiaden per qualsevol d’aquests motius i l’acomiadament és declarat nul per un jutge, l’empresa t’haurà de readmetre forçosament al teu lloc de treball, amb els salaris deixats de percebre des de la data d’efectes de l’acomiadament.
VULL ORGANITZAR-ME PER DEFENSAR-ME A LA FEINA, QUÈ HAIG DE FER?
Si vols defensar els teus drets laborals, el primer que has de fer és trobar uns companys de confiança, i parlar-ho amb ells. Trencar la barrera psicològica que ens han imposat en les nostres ments és del tot imprescindible per a poder donar els primers passos en la nostra autodefensa com a treballadores. Posa’t en contacte amb la CGT, informa’t.
En el cas que no hi hagi cap Secció Sindical a la teva empresa, constituïu-ne una i comuniqueu a l’empresari que ho heu fet. Fins que no ho comuniquis a l’empresari ves amb molt de compte amb qui parles. Un cop li hagis notificat de manera formal estaràs protegit legalment davant de qualsevol discriminació o acomiadament que tingui a veure amb la teva activitat sindical, és a dir, amb qualsevol activitat que tingui a veure amb la defensa dels teus drets laborals i els de les teves companyes. A més, si es dóna el cas, tindràs el suport de la nostra organització. I ens pots ben creure, a la CGT si ens toquen a una, ens toquen a TOTES.
Abans de crear la Secció Sindical, i sobretot abans de comunicar aquest fet a l’empresa, has de guardar una estricta clandestinitat per tal d’evitar qualsevol possible represàlia. Només heu de parlar de la possibilitat d’organitzar-vos entre persones que siguin de total confiança, i fer-ho sempre fora del centre de treball (les parets tenen orelles, i a la feina sempre hi ha xivatos i llepa-culs de l’empresa, ja ho saps). Si el teu cap arriba a sospitar o a assabentar-se que estàs organitzant una Secció Sindical de la CGT, no series el primer (ni desgraciadament l’últim) en ser acomiadat, i si aneu a petar davant d’un jutge l’empresa sempre al·legarà que no tenia cap coneixement de cap activitat sindical per part teva (de ben segur que la seva capacitat de fer-se els suecs et sorprendrà), sinó que t’ha acomiadat per altres motius. Per tant, durant aquesta fase, és important ser molt i molts discrets.
Un cop ho hàgiu parlat un seguit de companys de feina de total confiança, aneu al local de la CGT del municipi on es trobi l’empresa, o al més proper al vostre domicili, allà us assessoraran del procediment legal que haureu de fer per a constituir formalment una Secció Sindical i per a comunicar-ho a l’empresa un cop aquesta estigui constituïda. Tots els tràmits administratius per a la constitució i el registre de la Secció es fan a Relacions Laborals de la Generalitat, i es poden tirar endavant sense que l’empresa en tingui cap coneixement. Per tant, si feu les coses ben fetes, podreu muntar una Secció Sindical sense que el vostre cap tingui ni idea que ho esteu fent. No patiu, ja s’ho trobarà quan s’ho hagi de trobar.
Així, es pot fer tot el procés de tal manera que l’empresari només se n’assabenti que té organitzada una Secció Sindical de la CGT a l’empresa quan l’hi comuniqueu, i sereu vosaltres els qui decidiu quan us convésortir de l’armari. En qualsevol cas, és important que sapigueu que un cop comunicada a l’empresa la creació de la Secció Sindical, a partir d’aquell moment qualsevol discriminació o acomiadament que patiu les persones que figureu a la documentació registrada a la Generalitat com a representants de la mateixa pot interpretar-se com un atac al dret de sindicació, i per tant seria legalment nul, amb dret a retornar a l’empresa en les mateixes condicions, i fins i tot amb una indemnització per danys i perjudicis. Val la pena, doncs, fer el pas, i guanyar aquesta cobertura legal. Penseu que el dret a la llibertat sindical està reconegut a la legislació vigent com un dret fonamental i, per tant, està especialment protegit.
Quan hàgiu comunicat formalment a l’empresari l’existència de la Secció Sindical, les persones que vulgueu ser visibles davant d’ell en la lluita pels drets laborals a l’empresa haureu de constar expressament en les comunicacions escrites que feu amb aquesta, i si pot ser, fins i tot amb un càrrec (Secretari de Comunicació, de Salut Laboral, de Finances, etc… de la Secció Sindical). En cas d’acomiadament, com més clar quedi que l’empresa coneixia la teva activitat sindical, i més fàcilment es pugui documentar, més clar li serà al jutge determinar si ha existit discriminació contra la teva persona per realitzar-la. En resum, en aquesta fase no només és bo donar la cara, sinó que també es bo que quedi constància documental que l’estàs donant.
Les darreres reformes laborals han anat minvant les indemnitzacions per acomiadament (a més d’eliminar els anomenatssalaris de tramitació, és a dir, aquells que es generaven des que hom és acomiadat fins que es dictava sentència en un judici). És per això que, si et fan fora, et resultarà molt més profitós una declaració per part d’un jutge d’acomiadament nul (per discriminació sindical, amb salaris de tramitació i dret de retorn a l’empresa) que no pas un acomiadament improcedent (amb 33 dies de salari per any treballat).
En el cas que la teva empresa tingui menys de 50 treballadors o treballadores i que ja existeixi una Secció Sindical d’algun sindicat que no us generi confiança, o que es limiti a serla veu de l’amo” (sobretot és la situació de moltes empreses familiars petites), busca igualment companyes amb qui poder parlar i establir aquesta relació. La precarietat fa que moltes companyes no vulguin parlar, o que la por les faci callar i adoptar una posició deno ficar-se en problemes. Buscar el lloc on poder compartir els vostres problemes de feina i les vostres experiències us farà estar més unides. Contacteu amb la CGT o apropeu-vos a qualsevol federació local d’aquesta. Allà podreu parlar, participar en xerrades, estar informades, conèixer els vostres drets o fins i tot fer de l’espai de la federació el vostre lloc de reunió per a fer assemblees de treballadores de la vostra empresa.
Tingues en compte que els patrons d’empreses petites amb Seccions Sindicals dels sindicats institucionals (ja saps, aquests que surten sempre a la tele, i que sembla que són els únicssindicatsque existeixen, encara que no fotin ni brot per a defensar les treballadores) solen jugar amb aquestes estratègies, accentuant la por i la sensació de vulnerabilitat de les treballadores precàries. Però això no vol dir que no et puguis defensar. Pots parlar, et pots queixar, pots establir relacions amb companyes que et facin sentir empoderada, et pots reunir fora de la feina, pots trobar suport en la CGT o, si vols, en altres sindicats combatius. Tot i que, com és natural, nosaltres et recomanem el nostre.
Consells pràctics
- Abans d’haver constituït legalment la Secció Sindical, ves molt amb compte amb qui parles. Només persones de màxima confiança han de saber que us esteu organitzant, i és millor que ho parleu sempre fora del centre de treball.
-
Acudiu al local de la CGT del municipi on es troba l’empresa, o al més proper al vostre domicili. Allà us assessoraran en tots els casos, i tindreu un espai per a reunir-vos. Us explicaran els tràmits que cal fer i us donaran suport en el cas que vulgueu constituir una Secció Sindical (els quals són més senzills del que t’imagines). Si no tens clar on estan els locals de la CGT, fes un cop d’ull a aquest directori: http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique159
-
Un cop la Secció estigui formalment constituïda i registrada, notifiqueu per escrit aquest fet a l’empresari el més aviat possible (si pot ser mitjançant correu certificat o burofax, millor). A partir d’aquest escrit gaudiràs de protecció legal davant de qualsevol discriminació o acomiadament per la teva tasca sindical. Abans d’aquesta notificació no tens cap protecció legal i si et fan fora l’empresari sempre al·legarà que no sabia que estaves fent feina sindical.
-
Fer-se visible davant l’empresari és bo. Si vols defensar els teus drets laborals, el fet que el teu nom aparegui en escrits, actes de reunions o de comissions, com a delegat sindical o membre de la Secció Sindical de la CGT, serà la teva principal prova en cas que es produeixi qualsevol discriminació o acomiadament motivat per la teva tasca sindical.
-
Qualsevol persona que porti a terme activitat pública sindical ha de constar en els escrits a l’empresa com a membre de la Secció (si pot ser amb un càrrec), per tal d’evitar que l’empresa pugui argumentar desconeixement.
CONCLUSIONS: NOMÉS ORGANITZATS (TAMBÉ A LA FEINA) PODREM PLANTAR CARA A LA PRECARIETAT
Per moltes motos que us vulguin vendre, heu de tenir clar que des dels inicis del capitalisme, i ja fa força anys d’això, només hi ha dues coses que han demostrat la seva eficàcia a l’hora de fer valer els drets de les treballadores davant dels patrons. Aquestes són el suport mutu i l’acció directa.
El suport mutu no és altra cosa que la solidaritat activa entre nosaltres, les treballadores i els treballadors; mentre l’acció directa és l’actuació concertada i sense intermediaris per a defensar els nostres interessos, sigui mitjançant les concentracions, les manifestacions, el boicot, el sabotatge actiu o passiu, la vaga, les aturades parcials, i un llarg etcètera d’altres formes de mobilització a petita o gran escala… (Els repertoris d’acció vinculats a la lluita laboral són més amplis i variats del que potser mai no heu imaginat!).
El món del treball ha canviat molt en les últimes dècades, en tots els aspectes, però, malgrat la precarització intensa a la qual estem sotmesos, això que hem dit continua essent tan cert com ho era als anys 80 del segle XX, o als anys 80 del segle XIX. I l’única clau de la qual disposem, ara, abans i sempre, per a activar el suport mutu i l’acció directa és l’organització. Ens hem d’(auto)organitzar a la feina, per molt que les condicions de precarietat que patim ens ho posin difícil. I ho hem de fer nosaltres mateixes (no esperar que vingui a fer-ho capprofessional del sindicalisme”), amb la gent que és com nosaltres i que té els nostres mateixos problemes, per a aconseguir imposar els nostres interessos, front l’empresa i, si cal, front qui es posi per davant. La legalitat ens proporciona algunes escletxes (cada cop més petites) a l’hora de defensar els nostres drets, però l’única garantia certa i segura que tenim per a aquesta defensa és, com ho ha estat sempre, la nostra força col·lectiva i organitzada. L’única eina realment útil per a plantar cara és organitzar-se i lluitar.
Només juntes podem garantir que els acomiadaments i l’atac als nostres drets laborals no quedin sense resposta. Si avui declares i respons pel teu company, demà ell ho farà per tu, i aquesta serà l’única manera de garantir els teus drets laborals, perquè si no hi ha unitat entre la gent de la nostra classe, amb la regulació laboral actual, l’empresari cada cop ho tindrà més fàcil, encara, per a fer la seva. Si ell no veu cap mena de cohesió entre nosaltres es veurà amb la potestat de fer i desfer a voluntat, perquè la llei li deixa un marge molt ampli per fer-ho. És únicament i exclusivament a les nostres mans evitar-ho, i per a evitar-ho hem de ser vius, estar juntes i tenir clar que els problemes d’un són els problemes de totes, que només actuant col·lectivament podrem fer-nos valdre.
Crèdits:
Aquesta PETITA GUIA D’AUTODEFENSA LABORAL PER A PRECÀRIES ha estat realitzada per les Secretaries de Formació, Jurídica, Salut Laboral i Comunicació de la CGT de Catalunya.
Agraïm la col·laboració de la companya Alícia Perea de la Federació Local de Rubí, i de tot el Secretariat Permanent del Comitè Confederal de Catalunya.
‎‏Disseny de coberta, contraportada i il·lustracions: Roser Pineda, de la Federació d’Ensenyament de la CGT de Catalunya.
(Versión en castellano) ____________________________________________________

PEQUEÑA GUÍA DE AUTODEFENSA LABORAL

ÍNDICE
- El por qué de esta Pequeña Guía de Autodefensa Laboral. 
- Me han hecho un contrato temporal, como se si es correcto? 
- Trabajo en negro, sin ningún contrato. Puedo protestar? 
- Trabajo más horas y haciendo un trabajo diferente a la que consta en mi contrato. Lo puedo denunciar? 
- Trabajo sin papeles. Tengo derechos laborales? 
- ¿Qué es un Convenio Colectivo? ¿Qué se me aplica? 
- Me han despedido, ¿qué puedo hacer? 
- Quiero organizarme para defenderme en el trabajo, ¿qué debo hacer? 
- Conclusiones: Sólo organizados (también en el trabajo) podremos hacer frente a la precariedad 

Esta PEQUEÑA GUÍA DE AUTODEFENSA LABORAL PARA PRECARIAS ha sido realizada por las Secretarías de Formación, Jurídica, Salud Laboral y Comunicación de la CGT.
Agradecemos la colaboración de la compañera Alicia Perea de la Federación Local de Rubí, y de todo el Secretariado Permanente del Comité Confederal de Cataluña.
Diseño de cubierta, contraportada e ilustraciones: Roser Pineda, de la Federación de Enseñanza de la CGT de Cataluña. 

EL POR QUÉ DE ESTA PEQUEÑA GUÍA DE AUTODEFENSA LABORAL
Este documento ha sido confeccionado con la intención de ser una herramienta útil para la organización de base y para la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, destinado especialmente a aquellas que prestamos nuestros servicios laborales en condiciones más precarias, es decir, en realidad, a aquellas personas que actualmente constituimos la mayoría de la clase trabajadora en nuestro país. Con esta pequeña guía queremos que pueda tener a mano algunos recursos que le permitan orientarse a la hora de defender sus derechos y el de sus compañeras de trabajo.

Obviamente, estas páginas no se solucionarán todos los problemas con los que tendrá que lidiar en el trabajo, pero sí que os aportarán un poco de luz en aspectos que quizás desconocéis, y que pueden ser de utilidad a la hora de hacer frente a las arbitrariedades de la empresa.

El objetivo es que tenga algunas pautas claras para no ir vendidos ante el empresario. Nosotros muy a menudo cometemos el error de no conocer bien nuestros derechos, ni los límites donde podemos situar la raya que nuestros jefes no pueden traspasar. Ellos, en cambio, se las saben todas, hacen un uso extensivo cuando les conviene del chantaje emocional y del maltrato psicológico y, además, tienen siempre al alcance de la mano el arma definitiva: El recurso al despido o a la no renovación del contrato (lo de "si no te gusta, ya sabes donde tienes la puerta").

Queremos que estas páginas os puedan servir para equilibrar esta situación, todo haciéndoos conscientes de que hay vías seguras para hacer frente, además de las que quizá os imagináis, y que se puede, si las aprovecha, doblegar la voluntad del empresario.

Si bien es cierto que las reformas laborales que se han ido aprobando durante las últimas décadas han ido configurando un marco de relaciones laborales cada vez más desregulado y con una legislación que nos ofrece cada vez menos garantías, es importante estar enterada de algunas de las armas que todavía nos ofrece la legalidad para hacer frente al poder de los patrones. Es por ello que esta guía pone el énfasis, en algunos de sus apartados, al explicar elementos de carácter jurídico que es importante conocer (que son los convenios colectivos, la Inspección de Trabajo, qué tipos de despido hay, etc). Pero no nos engañemos. Más allá de las garantías, cada vez más escasas, que nos ofrece la legislación, defender nuestros derechos en el trabajo es, básicamente, una cuestión de actitud. Y en relación a este particular, hay que tener siempre en cuenta una serie de puntos:

- El trabajo forma parte de la vida. No vale disociar mentalmente el tiempo que pasamos en el curro del tiempo que pasamos fuera, como si una cosa y otra no tuvieran nada que ver. Este es un mecanismo psicológico que conviene evitar. Muy a menudo nos encontramos compañeras precarias con una gran actividad militante fuera del trabajo (por ejemplo, en movimientos sociales, asambleas de barrio, etc), pero que tienen, en cambio, un comportamiento absolutamente sumiso dentro de ésta, y sólo buscan "no complicarse la vida" durante su jornada laboral. Debemos tener claro, sin embargo, que el trabajo es también un campo de batalla, tanto o más importante que cualquier otro, ya que tiene una influencia muy directa sobre la mayoría de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Cambiar la sociedad en la que vivimos también implica cambiar las relaciones laborales (que determinan nuestros horarios, nuestros ingresos, nuestras posibilidades de ocio y consumo...) No podemos ser activos en el barrio, en el centro social, en el ateneo, a las luchas en la calle, y desactivar hacernos una vez cruzamos la puerta del centro de trabajo. Esto es una anomalía, y es contraproducente para nosotros y para las compañeras con quien compartimos espacio en el trabajo.

- En el trabajo no vale hacer oídos. De hecho, esto es que le interesa al empresario, que todas las trabajadoras vayan a la suya, y nadie se preocupe por lo que le pasa a las otras. Hay que relacionarse con los compañeros, hablar con ellos (y no sólo de fútbol, ​​ni de si el café de la máquina es bueno o malo), tomar confianza. La mayoría de las empresas tienden a crear múltiples barreras psicológicas en la mente de sus trabajadoras, barreras que hay que romper. Hay interesarse por las condiciones de trabajo de aquellas que curran con nosotros, por el trabajo que hacen, si están a gusto o no, si tienen los mismos problemas que tú o tienen otros, si en su nómina les consta otra categoría laboral diferente a la tuya, aunque haga el mismo trabajo... Sólo tejiendo vínculos de solidaridad mutua, de comunicación horizontal entre vosotros, rompiendo las líneas de jerarquía que le impondrá la empresa, es como podrá articular respuestas de carácter COLECTIVO. Y la solución a tu problema (que más a menudo de lo que piensas será un problema compartido con mucha otra gente) pasa la inmensa mayoría de las veces por ello, por dar una respuesta colectiva, entre todas, no para buscarse la vida individualmente.

- Hay que mirar más allá de tu máquina o del monitor de tu ordenador. La organización del trabajo en muchas empresas nos atomiza, nos aísla y hace que tengamos una visión parcial de cómo funciona todo. Esto nos hace más débiles. Es bueno adquirir una visión global, que no se limite exclusivamente a las tareas que tienes asignadas. Fíjate bien cómo funciona la empresa, en conjunto, cuál es su estructura, los nombres de los responsables ... Interésate por cómo se organiza el trabajo, tu y el de los compañeros, qué departamentos hay, qué turnos, qué líneas jerárquicas ... Y si puedes, hazte esquemas de todo ello, te podrán ser muy útiles. El conocimiento es poder, el empresario lo sabe muy bien. Debemos tenerlo también nosotros en cuenta y evitar vivir en la inopia y en la ignorancia de todo lo que nos rodea en nuestro entorno laboral.

- El empresario no es nuestro amigo, ni tampoco lo son nuestros jefes directos, aunque podamos tener "buen rollo" con ellos a nivel personal. Debemos tener claro que los intereses de la empresa no son nuestros, y no ser ingenuos en cuanto este particular. Quizás tu jefe es un tipo simpático, quizás sois del mismo equipo de fútbol, ​​tal vez os gusta el mismo tipo de música. Pero no te equivoques, si te la puede joder te la joderá, si tiene que elegir entre su conveniencia (o la de la empresa) y tu (o la de la gente que trabaja contigo), no lo dudará ni un solo momento. Y no te dejes comer la olla con cosas tales como "lo que es bueno para el empresa es bueno para las trabajadoras ", porque no es cierto. No te dejes engañar y sé pícaro, muy pícaro, porque ellos se las saben todas, y nosotros tenemos que actuar en consecuencia.

ME HAN HECHO UN CONTRATO TEMPORAL, COMO SE SI ES CORRECTO?
La gran mayoría de los contratos temporales que se hacen son en fraude de ley, y pueden ser convertidos en contratos indefinidos. Mediante la acción individual y / o colectiva se pueden transformar los trabajadores temporales en indefinidos, y incluso se puede denunciar el contrato temporal ilegal una vez despedido.

Según datos de la Inspección de Trabajo, cerca del 95% de los contratos temporales que se firman en España son en fraude de ley, es decir, no deberían ser temporales sino indefinidos . Parece increíble, y la realidad lo desmiente cada día, pero la ley determina que el contrato "normal" es (debería ser) el indefinido, y sólo en casos muy concretos la empresa puede hacer uso de los contratos temporales. Eso es lo que dice la ley, pero ésta se ve desmentida por la práctica diaria de las empresas. En teoría, los contratos temporales sólo se pueden realizar si tienen una causa justificada, más concretamente, alguna de las siguientes:

- Tiene que haber una obra o servicio delimitado, y en ningún caso este puede tener que ver con las tareas habituales de la empresa, ni pueden ser tareas sin identidad diferenciada de la que realizan los trabajadores fijos de la misma.

- Tiene que haber una "circunstancia de la producción", que se ha definido como una situación excepcional, ocasional y transitoria en la que la empresa necesita trabajadores para un plazo corto de tiempo. Y el contrato debe determinar claramente cuál es esta circunstancia que ha motivado la temporalidad.

- Tienes que estar sustituyendo otro trabajador (que esté en situación de baja, maternidad, etc.) En este caso el contrato debe determinar el nombre del trabajador sustituido, el lugar de trabajo y las causas de la sustitución.

La realidad, sin embargo, es que las empresas hacen un abuso ilegal, en la inmensa mayoría de los casos, los contratos temporales, simplemente para evitar los contratos indefinidos. Es más que común que los contratos temporales ni siquiera intenten disimular su ilegalidad, afirmando que la obra y servicio es la campaña de navidad (en un contrato en agosto), o que la circunstancia de la producción es el trabajo propio de la empresa. Estamos ante una estafa legal a gran escala, que sólo se mantiene gracias a nuestra propia pasividad, la de la mayoría de las trabajadoras, ante esta. Por tanto, la inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores temporales deberían ser indefinidos, y si luchamos, en este caso la legalidad nos ampara.
Para poner en evidencia esta estafa legal, contacta con la CGT para denunciar los contratos temporales realizados en fraude de ley a la Inspección de Trabajo o a los Juzgados, pero es mejor, para evitarte represalias, que primero hayas creado una Sección Sindical en la empresa, como explicamos más adelante. La denuncia la puede llevar a cabo individualmente cada trabajadora o trabajador (mientras está trabajando o bien una vez despedida), o se puede hacer también de forma colectiva, a través de la Sección Sindical.

Consejos Prácticos
- Conserva todas las pruebas que demuestren que estás haciendo trabajos distintos de los que constan en el contrato temporal: fotos, albaranes ... todo lo que pase por tus manos y que te pueda servir como prueba ante un juez. 

- Una vez creada la Sección Sindical, pida a la empresa todos los contratos, y reclame que los temporales ilegales pasen a ser indefinidos. Adviértase que si no lo hacen iréis a la Inspección de Trabajo o bien emprender acciones legales contra la empresa por este motivo.

TRABAJO EN NEGRO, SIN CONTRATO. ¿PUEDO PROTESTAR?
El hecho de trabajar sin contrato escrito, y sin alta en la Seguridad Social por parte del empresario, no hace desaparecer ningún derecho laboral. Tienes posibilidades de denunciarlo y ganar.

A pesar de existir sólo un "contrato verbal", tenemos todos los derechos laborales intactos, con el único inconveniente de que el empleado o empleada debe "probar" (demostrar ) la existencia de la relación laboral, además de cuál es el periodo de prestación de servicios y cuántas horas trabaja al día o a la semana. Por lo tanto, primeramente, es mucho más fácil denunciar esta situación mientras se está trabajando, que hacerlo una vez has sido despedido. Si estás trabajando en negro contacta con la CGT, para denunciar este hecho a la Inspección de Trabajo e interponer las acciones legales correspondientes. No hay prueba más buena de la relación laboral "en negro" que hacer que el Inspector de Trabajo se persone en tu lugar de trabajo y te encuentre trabajando sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

Los beneficios de que se reconozca legalmente su relación laboral "en negro" son muchos: puedes aumentar el salario, reclamar los salarios pagados incorrectamente de un año de atraso, cotizar al paro por todo el período trabajado e incluso mantenerte en el puesto de trabajo, pues cualquier despido o sanción a un trabajador por haber reclamado sus derechos es nulo, con derecho a retornar al puesto de trabajo, si quieres. Si ya has sido despedido, recuerda que tienes sólo 20 días desde la extinción de la relación laboral para demandar la cabeza o la empresa. Tendrás que ir a juicio, donde podrás reclamar los salarios inferiores al correcto del último año, la indemnización correspondiente y el paro.

La forma de probar una relación laboral verbal es por cualquier medio que haga tener el convencimiento al juez que has trabajado para aquella empresa o persona. Las formas más comunes son las grabaciones de conversaciones con la cabeza (estas son LEGALES siempre y cuando la persona que las grabe, es decir, tu- participe directamente de la conversación), fotos, albaranes, mensajes SMS, o cualquier otro medio que se te ocurra. Sé pícaro! Es importante recordar que se debe probar tanto la relación laboral, así como la antigüedad en el trabajo y el horario concreto de la jornada laboral, y por tanto las pruebas deben demostrar todos estos hechos. Cuanto más medios de prueba puedas reunir, mejor.
Consejos prácticos
- Es mucho más fácil denunciarlo mientras se está trabajando que cuando ya te han despedido. No esperes que te echen del trabajo para activarlo té. 
- Guarda fotos, mensajes SMS o cualquier documento que demuestre la relación laboral, así como también el tiempo que llevas trabajando en la empresa. 
- Graba las conversaciones con tu jefe o con el empresario sin que él lo sepa, sobre todo aquellas donde te diga los horarios de entrada y salida del trabajo, o las fechas en que te da las vacaciones. Puedes hacerlo discretamente con un smartphone, por ejemplo, sin que nadie se dé cuenta. 
- Llama por teléfono a tu jefe y graba la conversación conduciéndole a hablar sobre el tiempo que llevas trabajando sin contrato. Procura que no sospeche que lo estás grabando. 
- Si la empresa te da el salario en mano dentro de un sobre, ingresalo el mismo día en tu cuenta corriente a través del cajero más cercano al trabajo, poniendo como concepto "salario".

TRABAJO MÁS HORAS Y HACIENDO UN TRABAJO DIFERENTE DE LA QUE CONSTA EN MI CONTRATO. LO PUEDO DENUNCIAR?
Muy a menudo la realidad laboral que vivimos no es fiel a lo que dispone nuestro contrato. Tu contrato dice que trabajas 10 horas semanales y en realidad haces el doble? Puertas la contabilidad de la empresa pero en tu nómina dice que eres ayudante de camarero? Pues contra esta actuación empresarial también puedes actuar.

En estas ocasiones puedes reclamar judicialmente porque en tu contrato figure la clasificación profesional que te corresponde de acuerdo con las funciones que realmente desarrollas, si es que desde un principio has hecho funciones diferentes a las que figuran en el contrato. Por tanto, no pierdas ni un segundo y ve al sindicato informarte, porque puedes reclamar! Piensa que también puedes reclamar las diferencias salariales entre la clasificación que figura en tu contrato y la que realmente corresponde al trabajo que haces.

En cuanto a las horas que trabajas de más: Si diariamente realizas más horas de las que fija el contrato y cada día son las mismas, puedes reclamar judicialmente para que se reconozca tu jornada de trabajo real. Ahora bien, si la cuestión es que a menudo trabajas más horas durante la semana de las que tocan, estas se considerarán horas extras, y puedes reclamar su pago por vía judicial.

Consejos prácticos
- Busca testigos. Procura que sea gente de confianza, dispuesta, si fuera necesario, a declarar a tu favor ante un juez. Mira de no perder el contacto con los compañeros que ya no trabajen en la empresa, puede que te podrán hacer una mano más adelante. 
- En caso de que puedas hacerlo, ficha al inicio y al final de la jornada, o búsqueda maneras para que quede un registro de las horas que entras en el trabajo y sales de la misma. 
- Guarda correos electrónicos donde el jefe o el empresario te encomiendan las tareas a realizar. 
- Graba las conversaciones con tu jefe sin que él lo sepa, sobre todo aquellas referentes a la jornada y a las tareas a realizar. Puedes hacerlo discretamente con un smartphone, por ejemplo, sin que nadie se dé cuenta.

TRABAJO SIN PAPELES. ¿TENGO DERECHOS LABORALES?
No tienes papeles, pero no dejas de ser un trabajador con derechos! No eres un esclavo!
Pese a estar en una situación administrativa irregular y trabajes sin papeles (permiso de residencia y trabajo), como trabajador tienes los mismos derechos laborales que cualquier trabajador con papeles. En todo caso, si el empresario te ocupa y no tienes papeles, quien podrá ser sancionado él y no tú. Lo más normal es que el empresario se aproveche de tu situación de vulnerabilidad y te amenace con ir a la policía si intentas reclamar tus derechos. Es importante que denuncies tu situación a la Inspección de Trabajo mientras dure la relación laboral y que reclames judicialmente el reconocimiento de la misma. Si una vez has denunciado el empresario te despide, el despido podrá ser declarado nulo.
Piensa que vale más que reclames el reconocimiento de la relación laboral mientras aún estés trabajando, si pruebas de hacerlo una vez despedido, será mucho más difícil demostrarla.

Consejos prácticos
- Busca testigos. Procura que sea gente de confianza. 
- Guarda correos electrónicos de tu jefe o empresario con los que puedas demostrar la existencia de la relación laboral. 
- Graba las conversaciones con tu jefe sin que él lo sepa, sobre todo aquellas donde quede claro que estás trabajando para él y que quieres que te haga un contrato y te dé de alta en la Seguridad Social. Puedes hacerlo discretamente con un smartphone, por ejemplo, sin que nadie se dé cuenta. 
- Denuncia ante la Inspección de Trabajo tu situación.

¿QUÉ ES UN CONVENIO COLECTIVO? QUÉ se me aplica?

Un convenio colectivo es un acuerdo escrito entre los representantes de los empresarios (la patronal) y los representantes de los trabajadores. El convenio regula cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y empleo, y aquellas otras materias que puedan afectar a las partes que lo firman. Es el marco legal que regula nuestras relaciones con la empresa, en el que se establecen nuestros derechos y obligaciones como trabajadoras y trabajadores.

Normalmente al convenio encontraremos aspectos tan importantes como la retribución (salario base, las pagas extraordinarias, los complementos salariales), las categorías profesionales, la regulación de las vacaciones y los permisos, las clases de contratos a realizar, la regulación de las sanciones aplicables a los trabajadores, etc Tu contrato no podrá ser nunca más perjudicial para ti que el convenio que se te haya de aplicar. En ningún caso se te pueden imponer, mediante contrato, unas condiciones laborales inferiores a las que establezca el convenio al que esté acogida la empresa. En tu contrato de trabajo deberá figurar siempre el convenio aplicable a la relación laboral, pero CUENTA porque no siempre la empresa pone el convenio correcto, y normalmente, cuando no lo hace, no es precisamente para aumentar tus derechos!

El convenio que se te aplicará en caso de que la empresa donde trabajes tenga uno propio, será el convenio de empresa. Y en caso de que la empresa no tenga, será el convenio del sector o subsector que regule la materia (por ejemplo, el convenio del Metal, o el de Químicas, Oficinas y Despachos, Hostelería, etc, ...) De la misma manera , el convenio puede circunscribirse a un área geográfica determinada, es decir, puede ser de ámbito local, provincial, interprovincial, autonómico o estatal. Si la empresa tiene un convenio propio, este convenio de empresa será prioritario respecto al resto de convenios de ámbito superior que regulen sobre la misma materia, esto quiere decir que siempre se aplicará el convenio de empresa por delante del resto. Este, además, debe contar con más derechos que los que se establecen en los convenios de ámbito superior.
Observa que el concepto es fácil: Tus derechos mínimos están establecidos en una ley llamada "Estatuto de los Trabajadores" (la puedes encontrar fácilmente googleando por Internet), y ningún convenio o contrato puede tener condiciones peores que las que se establecen en la misma. Los convenios de sector mejoran las condiciones del Estatuto de los Trabajadores. Finalmente puede haber convenios locales o de empresa que mejoren aún más los convenios de sector.

Siempre es bueno tener el convenio a mano para saber qué dice y tener claro si la empresa te está vulnerando derechos que tienes reconocidos en el mismo. Piensa que un convenio colectivo tiene rango de ley, o sea que la empresa está legalmente obligada a cumplir todo lo que se establece en el convenio que se te aplica. Si no sabes cómo encontrar tu convenio, pásate por el local de la CGT más cercano a tu domicilio y pide a los compañeros si te pueden hacer una copia. También puedes tratar de encontrarlo con este buscador:http://bit.ly/1kXfyLK

ME HAN DESPEDIDO, ¿QUÉ PUEDO HACER?

Sobre todo, no firmes ABSOLUTAMENTE NADA sin hablar antes con el sindicato! Si no estás de acuerdo con el despido y con la documentación que te ponen delante, pero te ves obligada a firmarla, hazlo constar en cualquier papel que firmes, poniendo, por ejemplo, "NO CONFORME" junto a tu firma. Pone también la fecha, para que conste qué día lo has firmado.

Hacerlo así te será muy útil después a la hora de reclamar. No hacerlo así te puede suponer verte en la calle con una mano detrás y otra delante, y sin posibilidades de reclamar nada a la empresa que te ha echado. Recuerda también que tienes 20 días hábiles para reclamar judicialmente en caso de despido. No te duermas o te quedarás sin nada.

Hay que tener en cuenta que las últimas reformas laborales han rebajado considerablemente las indemnizaciones por despido. Por tanto, en el nuevo contexto jurídico debemos apostar aún más para reclamar los despidos como nulos. Si consigues que un juez declare nulo tu despido, esto te dará derecho al reingreso en la empresa, además de los salarios de tramitación (es decir, todo lo que deberías percibido durante el período de tiempo transcurrido entre la despido y la sentencia judicial).

Os hacemos un pequeño resumen de cada uno de los tipos de despido con los que se puede encontrar:
- Sanción: Se da cuando el empresario aplica la máxima sanción al trabajador, por un supuesto "incumplimiento grave y culpable", que normalmente puede ser la desobediencia a un superior, las ofensas o faltas repetidas, entre muchas otras contempladas en la ley. Este despido da derecho al paro, pero no a CAP INDEMNIZACIÓN, por lo que es recomendable ponerte en contacto con la CGT para impugnar antes no hayan pasado 20 días laborables.
- Objetivo: Es aquel que da derecho al empresario a despedirte con el mínimo legal de indemnización, 20 días por año trabajado, con un tope máximo de una anualidad. Las causas contempladas por la ley pueden ser diversas, como la necesidad de "amortizar" tu lugar de trabajo o la "ineptitud sobrevenida", entre otros. Nuevamente es recomendable ponerse en contacto con la CGT para impugnar antes de días 20 laborables
- Improcedente: Es cuando te despiden sin ninguna razón legal, indemnizando con el máximo legal, que actualmente es de 33 días por año trabajado.
- Nulo: Es cuando te despiden vulnerando alguno de tus derechos fundamentales, o por causas de discriminación prohibidas en la ley. Serían ejemplos de este tipo los despidos realizados por motivos discriminatorios: Por el color de tu piel, por razón de género o ideología política o por realizar actividad sindical, etc También será nulo el despido en aquellos casos en que estés embarazada, o cuando tu contrato de trabajo esté en suspenso por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento, paternidad o enfermedades causadas por el embarazo o también en los casos que hayas pedido un permiso, ya sea por lactancia de hijo menor de nueve meses, por nacimiento de hijo prematuro o por cargas familiares debidas a la guarda legal de menores de 8 años o discapacitados, o para interesar una excedencia por cuidado de hijos. También es nulo el despido de trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral. Si te despiden por cualquiera de estos motivos y el despido es declarado nulo por un juez, la empresa te habrá de readmitir forzosamente a tu puesto de trabajo, con los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectos del despido.

QUIERO ORGANIZARME PARA DEFENDERME EN EL TRABAJO, ¿QUÉ DEBO HACER?
Si quieres defender tus derechos laborales, lo primero que tienes que hacer es encontrar unos compañeros de confianza, y hablarlo con ellos. Romper la barrera psicológica que nos han impuesto en nuestras mentes es imprescindible para poder dar los primeros pasos en nuestra autodefensa como trabajadoras. Ponte en contacto con la CGT, infórmate.

En caso de que no haya ningún Sección Sindical a tu empresa, constituyendo una y comunique al empresario que lo ha hecho. Hasta que no lo comuniques al empresario ve con mucho cuidado con quien hablas. Una vez le hayas notificado de manera formal estarás protegido legalmente ante cualquier discriminación o despido que tenga que ver con tu actividad sindical, es decir, con cualquier actividad que tenga que ver con la defensa de los tus derechos laborales y los de tus compañeras. Además, si se da el caso, tendrás el apoyo de nuestra organización. Y nos puedes creerme, a la CGT si nos tocan a una, nos tocan a TODAS.

Antes de crear la Sección Sindical, y sobre todo antes de comunicar este hecho a la empresa, debes guardar una estricta clandestinidad para evitar cualquier posible represalia. Sólo tiene que hablar de la posibilidad de organizar -Vos entre personas que sean de total confianza, y hacerlo siempre fuera del centro de trabajo (las paredes tienen orejas, y en el trabajo siempre hay chivatos y lameculos de la empresa, ya lo sabes). Si tu jefe llega a sospechar o a enterarse de que estás organizando una Sección Sindical de la CGT, no serías el primero (ni desgraciadamente el último) al ser despedido , y si va a parar ante un juez, la empresa siempre alegará que no tenía ningún conocimiento de ninguna actividad sindical por tu parte (seguro que su capacidad de hacerse los suecos te sorprenderá ), sino que te ha despedido por otros motivos. Por lo tanto, durante esta fase, es importante ser muy y muchos discretos.

Una vez lo haya hablado una serie de compañeros de trabajo de total confianza, vaya al local de la CGT del municipio donde se encuentre la empresa, o lo más cercano a su domicilio, allí le asesorarán del procedimiento legal que tiene que hacer para constituir formalmente una Sección Sindical y para comunicarlo a la empresa una vez ésta esté constituida. Todos los trámites administrativos para la constitución y el registro de la Sección se hacen en Relaciones Laborales de la Generalidad, y se pueden llevar adelante sin que la empresa tenga ningún conocimiento. Por lo tanto, si hace las cosas bien, puede montar una Sección Sindical sin que su cabeza tenga ni idea de que lo está haciendo. No sufráis, ya se lo encontrará cuando se lo tenga que encontrar.

Así, se puede hacer todo el proceso de tal manera que el empresario sólo se entere que tiene organizada una Sección Sindical de la CGT en la empresa cuando se lo comunique, y seréis vosotros los que decidís cuando os conviene "salir del armario". En cualquier caso, es importante que sepa que una vez comunicada a la empresa la creación de la Sección Sindical, a partir de ese momento cualquier discriminación o despido que sufre las personas que figuráis a la documentación registrada en la Generalitat como representantes de la misma puede interpretarse como un ataque al derecho de sindicación, y por lo tanto sería legalmente nulo, con derecho a retornar a la empresa en las mismas condiciones, e incluso con una indemnización por daños y perjuicios. Vale la pena, pues, dar el paso, y ganar esta cobertura legal. Piense que el derecho a la libertad sindical está reconocido en la legislación vigente como un derecho fundamental y, por tanto, está especialmente protegido.

Cuando haya comunicado formalmente al empresario la existencia de la Sección Sindical, las personas que quieran ser visibles ante él en la lucha por los derechos laborales en la empresa deberá constar expresamente en las comunicaciones escritas que haga con esta , y si puede ser, incluso con un cargo (Secretario de Comunicación, de Salud Laboral, de Finanzas, etc ... de la Sección Sindical). En caso de despido, cuanto más claro quede que la empresa conocía tu actividad sindical, y más fácilmente se pueda documentar, más claro le será al juez determinar si ha existido discriminación contra tu persona para realizar -la. En resumen, en esta fase no sólo es bueno dar la cara, sino que también es bueno que quede constancia documental de que la estás dando.

Las últimas reformas laborales han ido disminuyendo las indemnizaciones por despido (además de eliminar los llamados "salarios de tramitación", es decir, aquellos que se generaban desde que se es despedido hasta que se dictaba sentencia en un juicio). Por ello, si te echan, te resultará mucho más provechoso una declaración por parte de un juez de despido nulo (por discriminación sindical, con salarios de tramitación y derecho de retorno a la empresa) que un despido improcedente (con 33 días de salario por año trabajado).

En caso de que tu empresa tenga menos de 50 trabajadores o trabajadoras y que ya exista una Sección Sindical de algún sindicato que no se genere confianza, o que se limite a ser "la voz de la dueño "(sobre todo es la situación de muchas empresas familiares pequeñas), busca igualmente compañeras con quien poder hablar y establecer esta relación. La precariedad hace que muchas compañeras no quieran hablar, o que el miedo las haga callar y adoptar una posición de "no meterse en problemas". Buscar el lugar donde poder compartir sus problemas de trabajo y sus experiencias le hará estar más unidas. Contacte con la CGT o acercaos a cualquier federación local de esta. Ahí puedes hablar, participar en charlas, estar informadas, conocer sus derechos o incluso hacer del espacio de la federación su lugar de reunión para hacer asambleas de trabajadoras de su empresa.

Ten en cuenta que los patrones de empresas pequeñas con Secciones Sindicales de los sindicatos institucionales (ya sabes, esos que salen siempre en la tele, y que parece que son los únicos "sindicatos" que existen , aunque no jodan ni brote para defender las trabajadoras) suelen jugar con estas estrategias, acentuando el miedo y la sensación de vulnerabilidad de las trabajadoras precarias. Pero eso no quiere decir que no te puedas defender. Puedes hablar, te puedes quejar, puedes establecer relaciones con compañeras que te hagan sentir empoderada, te puedes reunir fuera del trabajo, puedes encontrar apoyo en la CGT o, si quieres, en otros sindicatos combativos. Aunque, como es natural, nosotros te recomendamos nuestro.

Consejos prácticos
- Antes de haber constituido legalmente la Sección Sindical, ve muy cuidado con quién hablas. Sólo personas de máxima confianza deben saber que os estáis organizando, y es mejor que lo hable siempre fuera del centro de trabajo. 
- Acudir al local de la CGT del municipio donde se encuentra la empresa, o lo más cercano a su domicilio. Allí le asesorarán en todos los casos, y tendrá un espacio para reunir -Vos. Os explicarán los trámites que hay que hacer y le darán apoyo en el caso de que quiera constituir una Sección Sindical (los que son más sencillos de lo que imaginas). Si no tienes claro dónde están los locales de la CGT, echa un vistazo a este directorio:http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique159
- Una vez la Sección esté formalmente constituida y registrada, notifique por escrito este hecho al empresario lo antes posible (a ser posible mediante correo certificado o burofax, mejor). A partir de este escrito disfrutarás de protección legal ante cualquier discriminación o despido por la tu tarea sindical. Antes de esta notificación no tienes ninguna protección legal y si te echan el empresario siempre alegará que no sabía que estabas trabajando sindical. 
- Hacerse visible ante el empresario es bueno . Si quieres defender tus derechos laborales, el hecho de que tu nombre aparezca en escritos, actas de reuniones o de comisiones, como delegado sindical o miembro de la Sección Sindical de la CGT, será tu principal prueba en caso de que se produzca cualquier discriminación o despido motivado por tu labor sindical. 
- Cualquier persona que lleve a cabo actividad pública sindical debe constar en los escritos a la empresa como miembro de la Sección (a ser posible con un cargo), para evitar que la empresa pueda argumentar desconocimiento.

CONCLUSIONES: SOLO ORGANIZADOS (TAMBIÉN EN EL TRABAJO) PODREMOS HACER FRENTE A LA PRECARIEDAD
Por muchas motos que te quieran vender, debes tener claro que desde los inicios del capitalismo, y ya hace bastantes años de esto, sólo hay dos cosas que han demostrado su eficacia a la hora de hacer valer los derechos de las trabajadoras ante los patrones. Estas son el apoyo mutuo y la acción directa.

El apoyo mutuo no es otra cosa que la solidaridad activa entre nosotros, las trabajadoras y los trabajadores; mientras la acción directa es la actuación concertada y sin intermediarios para defender nuestros intereses, sea mediante las concentraciones, las manifestaciones, el boicot, el sabotaje activo o pasivo, la huelga , los paros parciales, y un largo etcétera de otras formas de movilización a pequeña o gran escala ... (Los repertorios de acción vinculados a la lucha laboral son más amplios y variados de lo que quizás nunca ha imaginado !).

El mundo del trabajo ha cambiado mucho en las últimas décadas, en todos los aspectos, pero, a pesar de la precarización intensa a la que estamos sometidos, lo dicho sigue siendo tan cierto como lo era en los años 80 del siglo XX, o en los años 80 del siglo XIX. Y la única clave de la que disponemos, ahora, antes y siempre, para activar el apoyo mutuo y la acción directa es la organización. Nos hemos de (auto) organizar en el trabajo, por mucho que las condiciones de precariedad que sufrimos nos lo pongan difícil. Y lo hemos de hacer nosotros mismos (no esperar a que venga a hacerlo hacia "profesional del sindicalismo"), con la gente que es como nosotros y que tiene nuestros mismos problemas, para conseguir imponer nuestros intereses, frente la empresa y, si es necesario, frente quien se ponga por delante. La legalidad nos proporciona algunas rendijas (cada vez más pequeñas) a la hora de defender nuestros derechos, pero la única garantía cierta y segura que tenemos para esta defensa es, como lo ha sido siempre, nuestra fuerza colectiva y organizada. La única herramienta realmente útil para hacer frente es organizarse y luchar.

Sólo juntas podemos garantizar que los despidos y el ataque a nuestros derechos laborales no queden sin respuesta. Si hoy declaras y respondes por tu compañero, mañana él lo hará por ti, y ésta será la única manera de garantizar tus derechos laborales, porque si no hay unidad entre la gente de nuestra clase, con la regulación laboral actual, el empresario cada vez lo tendrá más fácil, aunque, para hacer su. Si él no ve ningún tipo de cohesión entre nosotros se verá con la potestad de hacer y deshacer a voluntad, porque la ley le deja un margen muy amplio para hacerlo. Es única y exclusivamente en nuestras manos evitarlo, y para evitarlo debemos ser vivos, estar juntas y tener claro que los problemas de uno son los problemas de todas, que sólo actuando colectivamente podremos hacer -nos valer.


No hay comentarios: