11/11/13

No hem de perdre de vista que som en un joc i que, passi el que passi, tots el deixarem de jugar un hora o altra

QUÈ PENSAR DE TOT PLEGAT

Sigui quina sigui la nostra situació vital, el que ens equipara a tots és la incertesa d’aquest temps i les temences que se’n deriven.

Societats secretes, poders ocults, extraterrestres, agendes fosques... qualsevol aspecte abans tabú o assenyalat com de ciència ficció avui en dia va de boca en boca i obre un enorme ventall de supòsits cadascun més tenebrós que l’altre.

La fi dels temps, en termes apocalíptics, sembla que es vagi fent realitat a traves del procés de destrucció de l’esperança humana. La forma com s’està produint aquesta “fi del món” no és la escenificació prevista en els llibres profètics però tampoc se n’aparta gaire si tenim en compte que, en aquells temps, els esdeveniments s’havien d’explicar en els termes de l’època.

El shock mundial és tan ampli i profund, abasta tants aspectes de la vida humana, que la desesperació i el desencís és quelcom justificable en qualsevol de nosaltres.
S’ha esvanit l’esperança de la majoria que veu com després d’un període en el que creia haver conquerir un raonable benestar ara es veu abocada de forma accelerada a la desaparició de tot allò que donava per segur.

L’absència aparent d’alternatives, agreuja una situació en la no saps a qui has de creure ni de qui et pots refiar. Tant malmesa ha quedat la confiança entre tots, que no hi ha res ni ningú que et pugui donar un mínim de seguretat.

Si en el terreny pràctic les coses semblen ben negres, en el terreny metafísic o esotèric tampoc estan gens clares donades la multitud d’informacions i d’històries contraposades en un exercici de desinformació aplicat des del principi dels temps.

Tot està barrejat i destriar el gra de la palla és una tasca complexa, si més no, pel fet de no comptar, com a punt de referència, més que amb la pròpia intuïció que també apareix enterbolida per la por i la incertesa que ho envolta tot.

Mal si fas, mal si no fas. Es recomana fer acopi d’aliments i estris de supervivència per enfrontar el col·lapse, però a mi, pensar en això em produeix la sensació d’estar cridant el mal temps encara que, si van mal dades, el que sigui previsor potser ho podrà encarar millor.

A mi em sembla però que, si la desfeta és tan forta com s’anuncia, de poc hi valdran les previsions que només faran allargar l’agonia, per això em decanto per veure-les venir amb força calma i quan comenci a espetegar, Deu dirà.

I és que, començar a patir a l’avançada sense saber res de cert -davant de tantes mentides que sempre ens han contat- és quelcom en va i també fer-los el joc als qui sempre ens estan manipulant i ens volen atemorits.

Jo m’ho prenc amb tranquil·litat. Estic atent a tot el que es publica a la xarxa, mirant de treure-li l’entrellat, avaluant tot allò que més em ressona, però sense perdre de vista que som en un joc i que, passi el que passi, tots el deixarem de jugar un hora o altra. Així doncs, a viure el dia a dia gaudint de tot el que es pugui i si la cosa ha de petar... que peti!

Joan Martí
El Camí de la Vida

11.11.2013
_____________________________________________

QUÉ PENSAR SOBRE LO QUE PASA

Sea cual sea nuestra situación vital, lo que nos equipara a todos es la incertidumbre
de este tiempo y los temores que lo llenan todo

Sociedades secretas, poderes ocultos, extraterrestres, agendas oscuras... cualquier aspecto antes tabú o tomado como de ciencia ficción, hoy en día va de boca en boca y abre un enorme abanico de supuestos, cada uno más tenebroso que el otro.

El fin de los tiempos, en términos apocalípticos, parece que se vaya haciendo realidad a través del proceso de destrucción de la esperanza humana. La forma como se está produciendo este “fin del mundo” no es la escenificación prevista en los libros proféticos pero tampoco se aparta mucho si tenemos en cuenta que, en aquellos tiempos, esos acontecimientos habían de explicarse en los términos de la época

El shock mundial es tan amplio y profundo, abarca tantos aspectos de la vida humana, que la desesperación y el desencanto es algo justificable en cualquiera de nosotros.
Se ha desvanecido la esperanza de la mayoría que ve como después de un período en el que creía haber conquistado un razonable bienestar ahora se ve abocada de forma acelerada a la desaparición de todo aquello que daba por seguro.

La ausencia aparente de alternativas, agrava una sitúa ció en la no sabes a quien has de creer ni en quien puedes confiar. Tan maltrecha ha quedado la confianza entre todos, que no hay nada ni nadie que pueda darte un mínimo de seguridad.

Si en el terreno práctico las cosas parecen bien negras, en el terreno metafísico o esotérico tampoco están nada claras dadas la multitud de informaciones e historias contrapuestas en un ejercicio de desinformación aplicado des del principio de los tiempos.

Todo está mezclado i separar el grano de la paja es una tarea compleja, toda vez que no contamos, como punto de referencia, más que con la propia intuición que también aparece ensombrecida por el miedo y la incertidumbre que lo envuelve todo.

Mal si haces, mal si no haces. Se recomienda hacer acopio de alimentes y útiles de supervivencias para enfrentar el colapso, pero a mi, pensar en esto me produce la sensación de estar llamando el mal tiempo aunque, si van mal dadas, el que sea previsor quizá podrá encararlo mejor.

A mi me parece que, si la debacle es tan fuerte como se anuncia, de poco valdrán las previsiones que solo alargaran la agonía por eso me decanto por verlas venir con mucha calma y cuando la cosa empiece a estallar Dios dirá

Y es que, empezar a sufrir por adelantado sin saber nada cierto -ante tantas mentiras que siempre nos han contado- es algo en vano y además les hace el juego a los que siempre nos están manipulando y nos quieren bien atemorizados.

Yo me lo tomo con tranquilidad. Estoy atento a todo lo que se publica en la red, mirando de sacar algo en claro, evaluando todo aquello que más me resuena, pero sin perder de vista que estamos en un juego y que, pase lo que pase, todos dejaremos de jugarlo una hora u otra. Así pues, a vivir el día a día gozando de todo lo que se pueda y si la cosa ha de petar... que pete!


No hay comentarios: