30/12/13

Viure de forma més ajustada a la veritable essència de l’ésser humà que ens permeti gaudir millor del nostre pas per aquest món


QUÈ VOLS PEL 2014? 
QUÈ N’ESPERES? 

Són tantes les expectatives creades de cara a l’any nou que tenim a tocar, que si no s’esdevenen fets importants, pot molt ben ser decebedor. Què hauria de passar per a sentir-se ben curulls...?

-          Que s’ensorri el capitalisme ?
-          Que Catalunya s’independitzi ?
-          Que apareguin extraterrestres ?
-          Que el món doni voltes del revés ?

A mi particularment se m’acudeixen unes quantes qüestions per l’any nou

En l’aspecte personal:

-          Que gaudeixi d’unes condicions físiques pletòriques
-          Que creixi el meu pragmatisme i s’instal·li fermament
-          Que aflori la meva creativitat i li doni l’adequada sortida
-          Que executi primorosament la meva tasca vital, sigui la que sigui

En l’aspecte general, que el 2014 sigui l’any :

-          Del despertar de la consciència
-          De la transparència interpersonal
-          De la solidaritat espontània
-          De la comprensió, la tolerància i el compromís

I si algunes coses hem d’aprendre al 2014 aquestes podrien ser:

-          A responsabilitzar-nos de les nostres vides
-          A practicar el viure i el deixar viure
-          A donar sense esperar rebre
-          A escoltar més que no pas parlarAquestes i totes les propostes que hi vulguem afegir són perfectament possibles si ens ho proposem. És més: són necessàries i convenients per a enfocar la vida d’una altra manera més profitosa per a tots.

Qualsevol es ben capaç de contribuir a millorar el seu entorn més proper:

-          Deixant de ficar-se en les coses dels altres
-          Parant atenció quan ens parlen
-          Assumint les pròpies errades
-          Compartint el que tenim amb qui ens ho demani

I, anant una mica més enllà: Molts podem encapçalar iniciatives que suposin noves maneres de fer i entendre les coses. Si més no, en el nostre àmbit personal, per a que faci de mirall on d’altres s’hi puguin veure reflectits i així s’afegeixin a una forma de viure, més ajustada a la veritable essència de l’ésser humà, que ens permeti gaudir millor del nostre pas per aquesta vida.

Joan Martí
El Camí de la Vida

_______________________________________________________

QUÉ QUIERES PARA EL 2014? QUÉ ESPERAS?  

Son tantas las expectativas creadas de cara al año nuevo que tenemos a la vuelta, que si no se producen hechos importantes, puede ser muy decepcionante.

Qué tendría que pasar para sentirse bien satisfechos...?

-          Que se hundiera el capitalismo ?
-          Que Catalunya se independizara ?
-          Que aparecieran extraterrestres ?
-          Que el mundo diera vueltas del revés ?

A mi particularmente se me ocurren unas cuantas cuestiones para el año nuevo

En el aspecto personal:

-          Que goce de unas condiciones físicas pletóricas
-          Que crezca mi pragmatismo y se instale firmemente
-          Que aflore mi creatividad y le dé la adecuada salida
-          Que ejecute primorosamente mi tarea vital, sea la que sea

En el aspecto general, que el 2014 sea el año :

-          Del despertar de la consciencia
-          De la transparencia interpersonal
-          De la solidaridad espontánea
-          De la comprensión, la tolerancia y el compromiso

I si algunas coses hemos de aprender en el 2014 estas podrían ser:

-          A responsabilizarnos de les nuestras vidas
-          A practicar el vivir y dejar vivir
-          A dar sin esperar recibir
-          A escuchar más que hablar

Estas y todas las propuestas que queramos añadir son perfectamente posibles si nos lo proponemos. Es más: son necesarias y convenientes para enfocar la vida de otra manera más provechosa para todos.

Cualquiera es capaz de contribuir a mejorar su entorno más próximo:

-          Dejando de meterse en las cosas de los demás
-          Prestando atención cuando nos hablen
-          Asumiendo los propios errores
-          Compartiendo lo que tenemos con quien nos lo pida

Y, yendo un poco más allá: Muchos podemos encabezar iniciativas que supongan nuevas maneras de hacer y entender las cosas. Al menos, en nuestro ámbito personal, para que haga de espejo en el que otros puedan verse reflejados y así se sumen a una forma de vivir, más ajustada a la verdadera esencia del ser humano, que nos permita gozar mejor de nuestro paso por esta vida.


No hay comentarios: