3/9/13

Sortim d'un sistema que ens te presoners d'unes necessitats fictícies

ADONEM-NOS DEL PARANY

Un parany molt ben parat que porta a la desesperació a una massa humana desenganyada, desinformada, manipulada i amb la supervivència en risc, després del miratge d'un estat del benestar que ara de sobte es fa fonedís i provoca el "sálvese quien pueda". Una brusca realitat que te a tothom amb els nervis a flor de pell, sempre a punt per a l'enfrontament. 
El que busca el Poder és que li fem la feina bruta d'anihilar-nos, un objectiu que s'ha marcat i del que en va a la cerca amb aquest escanyament general de serveis i garanties vitals.


Un Poder que ens vol anorreats i servils.
Un Poder que ens atia els uns contra els altres.
Un Poder que ens ofega a tots i ens aboca a un enfrontament fratricida
Un Poder que ha generat aquesta desfeta social per fer-nos sentir impotents
Un Poder que de fa temps només fomenta la violència d'una ferotge competència social.
Un Poder depredador de tots els valors humans com la justícia, la llibertat, la solidaritat…
Un Poder que promou ídols que ens enlluernin i ens distreguin en camps superficials com l'esport, la moda, la música, el cinema…
Un Poder que denigra o arracona les tasques o els tarannàs emotius, creatius, sensibles, imaginatius…


S'ha dit que som un 99% enfront un 1% però a la pràctica estem tots dispersos i espantats i per això anem caient en el parany de barallar-nos entre nosaltres per comptes d'anar plegats a la cerca d'un nou model de vida, arraconant aquesta dinàmica inhumana que ens han inculcat.


Adonem-nos del parany que ens han parat, tan és qui en sigui l'instigador. Davant la injustícia i la violència institucional, cal evitar caure en el parany de tornar-s'hi de la mateixa manera. Sortim d'un sistema que ens te presoners d'unes necessitats fictícies. Per gaudir de la vida no ens calen la majoria de les coses que ens tenen atrapats economica i emocionalment.


Sinceritat, confiança, col·laboració, responsabilitat… són eines que cal tornar a fer servir en el nostre viure de cada dia. Tots depenem de tots i entre tots ho podem fer tot.
Hem d'equilibrar els drets que ens pertanyen amb els deures que ens obliguen, per que
la llibertat d'un acaba on comença la de l'altre. En el respecte mutu hi tenim la clau per obrir un nou estil de vida ben lluny dels dictats religiosos, polítics i econòmics.Per canviar l'estat de coses actual, cal tenir present aquells savis consells:
"Reculls el que sembres".
"Tot el que donis et retornarà multiplicat".
"Fes als altres el que vols que els altres et facin a tu".


Per ser feliços i conviure en pau, no ens cal "posseïr" res, només ens cal poder-ne fruïr.
Hem vingut al món despullats i ens n'anirem igual.
Pensem-hi


Joan Martí
El Camí de la Vida
____________________________________________________________Darnos cuenta de la TRAMPA


Una trampa muy bien preparada que lleva a la desesperación a una masa humana desengañada , desinformada , manipulada y con la supervivencia en riesgo , tras el espejismo de un estado del bienestar que ahora de repente se hace escurridizo y provoca el " Sálvese quien pueda " . Una brusca realidad que tiene a todos con los nervios a flor de piel , siempre a punto para el enfrentamiento . Lo que busca el Poder es que le hagamos el trabajo sucio de aniquilar -nos , un objetivo que se ha marcado y del que va a la búsqueda con este estrangulamiento general de servicios y garantías vitales .


Un Poder que nos quiere anulados y serviles .
Un Poder que nos lanza los unos contra los otros .
Un Poder que nos ahoga a todos y nos lleva a un enfrentamiento fratricida
Un Poder que ha generado esta debacle social para hacernos sentir impotentes
Un Poder que hace tiempo sólo fomenta la violencia de una feroz competencia social .
Un Poder depredador de todos los valores humanos como la justicia , la libertad , la solidaridad ...
Un Poder que promueve ídolos que nos deslumbren y nos distraigan en campos superficiales como el deporte , la moda , la música , el cine ...
Un Poder que denigra o arrincona las tareas o los talantes emotivos , creativos , sensibles , imaginativos ...


Se ha dicho que somos un 99 % frente un 1% pero en la práctica estamos todos dispersos y asustados y por eso vamos cayendo en la trampa de pelearnos entre nosotros en vez de ir juntos a la búsqueda de un nuevo modelo de vida , arrinconando esta dinámica inhumana que nos han inculcado .


Démonos cuenta de la trampa que nos han puesto , tanto da quien sea el instigador . Ante la injusticia y la violencia institucional , hay que evitar caer en la trampa de reaccionar de la misma manera. Salgamos de un sistema que nos tiene prisioneros de unas necesidades ficticias . Para disfrutar de la vida no necesitamos la mayoría de las cosas que nos tienen atrapados económica y emocionalmente .


Sinceridad , confianza , colaboración , responsabilidad ... son herramientas que hay que volver a usar en nuestro vivir de cada día . Todos dependemos de todos y entre todos lo podemos hacer todo.
Debemos equilibrar los derechos que nos pertenecen con los deberes que nos obligan , por que la libertad de uno termina donde empieza la del otro . En el respeto mutuo tenemos la llave para abrir un nuevo estilo de vida lejos de los dictados religiosos , políticos y económicos .


Para cambiar el estado de cosas actual , hay que tener presente aquellos sabios consejos :
" Cosechas lo que siembras " .
"Todo lo que des te volverá multiplicado " .
" Haz a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti " .


Para ser felices y convivir en paz , no necesitamos " poseer " nada , sólo necesitamos poder disfrutarlo.
Hemos venido al mundo desnudos y nos vamos a ir igual .

Pensemos en ello

No hay comentarios: