16/4/12

Estem plantejant un camí de compromís per sortir de la impotència: Ningú no ho farà per nosaltres.


30 ANYS OFERINT MODELS i ALTERNATIVES AL SISTEMA

Potser fa més de 30 anys, o només fa uns mesos, que saps que estem cercant i promovent nous models d’organització social, política i econòmica; que estem apostant per impulsar la innovació social, amb estratègies noviolentes, participatives i interculturals.

Al llarg d’aquests 30 anys hem cercat, recollit, sistematitzat i difós -amb moltes limitacions pròpies- un conjunt de propostes de models socioeconòmics alternatius. Ho hem fet des del Centre d’Estudis Joan Bardina, des d’EcoConcern i, en la darrera dècada, des de Nova – Innovació Social. La veritat és que no hi havia gaire demanda social per aquestes propostes amb una societat o bé ancorada en antigues receptes fracassades o bé expectant amb les promeses del capitalisme neoliberal que es presentava com la via “natural” superadora de totes les ideologies “artificials”.

Sentim que hem estat 30 anys preparant la segona transició, aquesta vegada no sols política ni nacional, també econòmica i global; preparació que ens permet donar una resposta a les 3 preguntes:
A.     Quin món volem?
B.     Com fer-lo possible?
C.     Quina és la nostra responsabilitat?

A. Quin món volem. Des de 2008 hem posat en marxa el procés d’elaboració participativa del Consens de Barcelona sobre alternatives interculturals a la globalització neoliberal. Partírem del convenciment que els qui han creat la crisi no poden ser part de la solució. Si el Consens de Washington, que ens ha portat a l’actual crisi, va ser creat  per homes blancs del nord, vinculats als centres de poder financer, el Consens de Barcelona ha estat elaborat per 150 experts i activistes, tants homes com dones, proporcionals a la població de les diferents regions del món.

El primer resultat del Consens de Barcelona ha estat el Compromís per un món habitable per a tothom 1.0, que convida la ciutadania i les seves organitzacions a emprendre o articular 7 grans transicions a: 1. Una democràcia participativa i deliberativa 2. Una sostenibilitat ambiental 3. Una economia social, equitativa i sostenible 4. Un sistema financer no especulatiu 5. Una societat del coneixement compartit i de la comunicació democràtica 6. Un món que superi les guerres i la violència 7. Una governança global democràtica.

B. Com fer possible el món que volem. Des de l’experiència de la lluita per l’objecció a la violència armada dels militars, hem apostat per l’estratègia noviolenta, ara aplicada a un objectiu molt més ambiciós: acabar amb la violència estructural dels financers. Amb el Consens de Barcelona no sols plantegem una objecció, sinó que oferim una visió alternativa. Però, sobretot, oferim tres vies complementàries, per a persones i per a organitzacions, d’àmbit local i global, per concretar aquesta visió:
  1. Impulsar Plans de Transició sobre els 35 objectius de les 7 transicions, per tal que cadascú, cada col·lectiu, cada poble, pugui emprendre o articular el seu camí de construcció d’alternatives.
  2. Afavorir Accions Comunes Transformadores (ACT!), el més global possibles, proposades i triades participativament per aquelles organitzacions que vulguin anar més enllà de la dispersió de les campanyes, sovint només locals o sectorials; les ACT! són accions orientades a la transformació concreta d’algun element clau de la violència estructural.
  3. Promocionar, amb un premi, l’articulació de propostes en un model socioeconòmic innovador, que permeti visualitzar la viabilitat del món que volem i algunes pistes sobre com fer-ho.

C. Quina és la nostra responsabilitat per fer possible el món que volem. La majoria de partits i de governs es mouen en el curt termini i només en la proximitat, per satisfer els desitjos dels seus electors. Les grans empreses es mouen pel lucre a curt termini dels seus accionistes. Només una ciutadania activa ben informada, conscient, organitzada i compromesa pot emprendre les urgents transicions a un país i un món habitables per a tothom. Ningú no ho farà per nosaltres.

> Podeu col·laborar amb Nova, mostrant el vostre grau i tipus de col·laboració, en aquest enllaç
> Podeu llegir les activitats que es duran a terme properament en aquest link
> Podeu llegir el text íntegre de l’estratègia de Nova en aquest enllaç


No hay comentarios: