20/4/15

Facilitar el canvi de proveïdors convencionals als de l'economia solidària.

OPCIONS DE CONSUM RESPONSABLE

Fruit del procés de reflexió iniciat fa dos anys i en el que es va concloure que calia evolucionar AIE, es presenta la nova etapa de la Cooperativa.

La denominació proposada és
 Opcions de Consum Responsable,SCCL (OKR) i la marca més OPCIONS.

OKR serà una cooperativa de consum i de serveis, amb l'objectiu d'ampliar l'abast del mercat social català mitjançant la informació, facilitació i promoció de la oferta de serveis a les persones sota criteris d'economia social i solidària. A més activarà un servei de gestió de compra conjunta de producte ecològic i preveu destinar més recursos a la dinamització i la cohesió dels socis/es de la cooperativa.

Aquesta nova etapa promocionarà la creació el
 
Mercat Social donant accés al consum en diversos àmbits. Actualment s'està en converses amb les cooperatives que apareixen en el quadre per donar serveis en els diversos àmbits, a falta de confirmació:

ÀMBITS
ENTITATS
ENERGIA
Som Energia
FINANCES i ASSEGURANCES
Fiare Banca Ètica i Arç Assegurances
COMUNICACIÓ
Eticom-Som Connexió
MOBILITAT
Biciclot
HÀBITAT
Diva Hogar i Fem Escala
OCI i SALUT
Abacus, COS Integral i Fent País

Cada àmbit tindrà diversos proveïdors que han de tenir el Balanç Social de la XES o similar, o bé un informe favorable del CRIC.

Apart del accés als àmbits de consum, també es preveu:


·     Una programació de compres conjuntes de producte ecològic mitjançant Quèviure
·     Facilitar el canvi de proveïdors de serveis als consumidors, dels convencionals als de l'economia solidària.

OKR està en converses per tenir com a sòcies: 

·     Sòcies de consum
·     Sòcies de serveis proveïdores: COS, Eticom, Biciclot, Fem Escala i Diva Hogar.
·     Sòcies col·laboradores: CRIC/Revista Opcions, El Risell, Quèviure i Nusos.
·     Proveïdores no sòcies: Som Energia, FIARE i possiblement Coop57.

Un dels avantatges per a les persones sòcies és que amb l'estatus de sòcia d'OKR, podrà contractar serveis a les altres entitats amb les que es tenen acords d'intercooperació sense fer-se’n sòcia. L’acord amb ABACUS continua vigent i el servei mitjançant el carnet també.

Actualment AIE té 7 000 persones sòcies. Potencialment OKR pot arribar a 150000 persones mitjançant acords d'intercooperació i convenis de col·laboració.

MÉS OPCIONS

ECOS Grup cooperatiu

ARÇ Assegurances Responsables

No hay comentarios: